CD "Dojížďka do zaměstnání a do škol podle SLDB 2011"

 Český statistický úřad vydal poslední plánovaný datový výstup Sčítání lidu, domů a bytů „Dojížďka do zaměstnání a do škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 - Česká republika, kraje, okresy, obce. Dojížďkové proudy“.

CD obsahuje souhrn dat o dojížďce, konkrétně již vydané publikace „Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů 2011“ za Českou republiku a všechny krajské publikace s daty za jednotlivé okresy. Kromě již vydaných publikací jsou součástí CD 2 soubory dojížďkových proudů mezi obcemi České republiky: základní informace o všech proudech dojížďky mezi jednotlivými obcemi a podrobné charakteristiky dojížďkových proudů s 10 a více dojíždějícími osobami do zaměstnání.

Pro snadnější orientaci v problematice dojížďky obsahuje CD i soubory o vyjížďce do zaměstnání z jednotlivých obcí ČR vč. osob, které cíl dojížďky uvedly nepřesně a počty vyjíždějících do zahraničí jednak do zaměstnání a jednak do škol.

Elektronická verze je dostupná pouze na CD v prodejně ČSÚ v ústředí a na pracovištích informačních služeb krajských správ ČSÚ. Tištěná verze není k dispozici.

Podrobnější údaje o dojížďkových proudech, a to až do úrovně základních sídelních jednotek (ve městech urbanistických obvodů), je možno získat na pracovištích informačních služeb ČSÚ. Při zpracování takovýchto dat je však nezbytné dbát na ochranu individuálních údajů. Omezujícím faktorem je rovněž poměrně značný rozsah nezjištěných adres pracoviště nebo školy.

Cena: 499 Kč

Kontakt: Ing. Štěpánka Morávková
odbor statistiky obyvatelstva
stepanka.moravkova@czso.cz

Objednávky zasílejte na adresu:
Český statistický úřad
Oddělení informačních služeb ústředí
Na padesátém 81
Praha 10
180 82
e-mail: infoservis@czso.cz