Městské části hlavního města Prahy

 


  • Praha je z hlediska samosprávného rozdělena na 57 městských částí. Tyto městské části mají vlastní volené orgány, které zajišťují správu svěřeného území.

  • Data
  • Územně analytické podklady Odkaz [nové okno]
    informace poskytované podle Vyhlášky 500/2006 Sb.
  • Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin v městských částech hl. m. Prahy k 31. 12. 2018