Městské části hlavního města Prahy

 


  • Praha je z hlediska samosprávného rozdělena na 57 městských částí. Tyto městské části mají vlastní volené orgány, které zajišťují správu svěřeného území.

  • Data
  • Územně analytické podklady Odkaz [nové okno]
    informace poskytované podle Vyhlášky 500/2006 Sb.
  • Věkové složení obyvatel v městských částech Prahy v letech 2011-2021
    Age distibution of population in city sections of Prague 2011-2021