Městské části hlavního města Prahy

 


 • Územně analytické podklady Odkaz [nové okno]
  informace poskytované podle Vyhlášky 500/2006 Sb.
 • 330120-ep Odkaz [nové okno]
  Statistická ročenka hl.m. Prahy
 • 101323-ep Odkaz [nové okno]
  Lexikon hl. m. Prahy 2009
 • 330121-ep Odkaz [nové okno]
  Statistický bulletin Hl. m. Prahy
 • 104003-ep Odkaz [nové okno]
  Věkové složení obyvatelstva hl. m. Prahy
 • Obyvatelstvo Prahy podle městských částí 1991-2018
    Population of Prague's city sections in 1991-2018
 • Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin v městských částech hl. m. Prahy k 31. 12. 2018
 • Obyvatelstvo a rozloha katastrálních území Prahy 2001-2018
    Population and area of Prague's cadastral territories 2001-2018
 • Souhrnné informace o 57 městských částech 2004-2018
    Basic information on 57 city sections of Prague 2004-2018