Informační technologie 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
79,7 80,5 82,4 82,5 83,9
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
79,4 80,3 82,9 83,6 84,9
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
82,5 82,8 84,4 85,7 87,1
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
48,3 46,8 49,7 54,7
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.