Informační technologie 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
75,4 77,2 79,7 80,5 82,4
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
73,2 76,0 79,4 80,3 82,9
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
78,3 80,8 82,5 82,8 84,4
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
49,0 50,7 46,8 47,2 46,4