Informační technologie 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
82,4 82,5 83,9 83,7 86,0
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
82,9 83,6 84,9 84,7 86,9
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
84,4 85,7 87,1 86,4 87,7
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
49,7 54,7 59,3 65,2 .
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.