Informační technologie 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
70,8 72,9 75,4 77,2 79,7
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
63,7 68,1 73,2 76,0 79,4
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
72,0 73,9 78,3 80,8 82,5
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
39,6 41,6 45,0 48,6 44,6