Informační technologie 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
72,9 75,4 77,2 79,7 80,5
Domácnosti vybavené
vysokorychlostním připojením
k internetu 
68,1 73,2 76,0 79,4 80,3
Podíl jednotlivců v populaci
uživajících internet (%) 
73,9 78,3 80,8 82,5 82,8
Odborníci v oblasti informačních
technologií (v tis. fyzických
osob)
45,4 49,0 50,7 46,8 47,2