Informační technologie 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Podíl domácností vybavených
osobním počítačem (%) 
77,2 79,7 80,5 82,4 82,5
Podíl domácností
vybavených vysokorychlostním připojením
k internetu (%)
76,0 79,4 80,3 82,9 83,6
Podíl uživatelů
internetu ve věku 16 a více let (%) 
80,8 82,5 82,8 84,4 85,7
Odborníci v oblasti informačních
technologií (tis. fyzických
osob)
48,9 48,3 46,8 49,7
Poznámka: Údaje jsou počítány jako tříleté klouzavé průměry, např. údaj za rok 2018 je vypočten jako průměr let 2017–2019.