Obyvatelstvo, domy, byty a domácnosti podle Sčítání lidu, domů a bytů - ČR, kraje, okresy, SO ORP, správní obvody Prahy a města (sídla SO ORP) - 2011

 
Kód: e-20000-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod Word PDF
Metodické vysvětlivky Word PDF
Administrativní mapy
ČR, kraje a okresy JPG
Obce s rozšířenou působností, jejich správní obvody a správní obvody Prahy JPG
Výběr území:

Zveřejněno dne: 14.06.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.