Ženy a muži v hl. m. Praze - 2018

 
Kód: 330238-19
Informační služby: tel: 274 052 673
E-mail: infoservispraha@czso.cz
Kontakt: Mgr. Lada Lebdušková
E-mail: lada.lebduskova@czso.cz

Celá publikace v pdf (5,27 MB) PDF
Všechna data publikace (259 kB) ZIP
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
1. Demografické charakteristiky PDF
2. Vzdělání a vzdělávání PDF
3. Ekonomická aktivita PDF
4. Zdravotní péče PDF
5. Sociální zabezpečení PDF
6. Domácnosti a bydlení PDF
7. Volnočasové aktivity PDF
8. Kriminalita, závislosti, dopravní nehody PDF
9. Volby PDF
Tabulková část
Mapy a kartogramy
Grafy

Zveřejněno dne: 31.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.