Obyvatelstvo podle Sčítání lidu, domů a bytů - Česká republika a kraje - 2011


Hlavní město Praha
Tab. 600 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, pohlaví, věku a podle rodinného stavu Excel PDF
Tab. 601 Obyvatelstvo podle pohlaví, rodinného stavu a podle národnosti a věku Excel PDF
Tab. 602 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity, podle pohlaví, věku a podle národnosti Excel PDF
Tab. 603 Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání, podle pohlaví, věku a podle národnosti Excel PDF
Tab. 604 Obyvatelstvo podle náboženské víry, podle národnosti a podle pohlaví Excel PDF
Tab. 605 Obyvatelstvo podle náboženské víry, podle nejvyššího ukončeného vzdělání, věku a podle pohlaví Excel PDF
Tab. 606 Obyvatelstvo podle náboženské víry, podle národnosti, věku a podle pohlaví Excel PDF
Tab. 607 Obyvatelstvo s dokončeným vysokoškolským vzděláním podle věku a ekonomické aktivity, podle oboru Excel PDF
Tab. 608 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle postavení v zaměstnání, podle věku, pohlaví a podle národnosti Excel PDF
Tab. 609 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle věku, podle odvětví ekonomické činnosti, pohlaví a podle ekonomické aktivity a hlavních tříd zaměstnání Excel PDF
Tab. 610 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle nejvyššího ukončeného vzdělání, podle odvětví ekonomické činnosti a podle pohlaví a ekonomické aktivity Excel PDF
Tab. 611 Obyvatelstvo ekonomicky aktivní podle věku a podle tříd zaměstnání, nejvyššího ukončeného vzdělání a podle pohlaví a ekonomické aktivity Excel PDF
Tab. 612 Obyvatelstvo podle pohlaví, rodinného stavu a podle způsobu bydlení a věku Excel PDF
Tab. 613 Důchodci podle věku, podle ekonomické aktivity, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti, hlavních tříd zaměstnání a podle pohlaví Excel PDF
Tab. 614 Obyvatelstvo podle věku, podle národnosti, mateřského jazyka, náboženské víry, nejvyššího ukončeného vzdělání, státního občanství a podle pohlaví Excel PDF
Tab. 615 Obyvatelstvo ve věku 18 a více let podle registrovaného partnerství, pohlaví a podle věku, nejvyššího ukončeného vzdělání a ekonomické aktivity Excel PDF

Zveřejněno dne: 15.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.