Územní rozpočty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
70 783 74 243 77 763 88 643 95 352
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
58 342 61 960 70 310 81 982 80 685
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
12 441 12 283 7 453 6 661 14 667

Související informace