Územní rozpočty 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
63 752 62 990 63 336 69 982 70 783
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
65 723 61 266 58 856 68 055 58 342
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
-1 970 1 723 4 481 1 927 12 441