Územní rozpočty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
62 990 63 336 69 982 70 783 74 243
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
61 266 58 856 68 055 58 342 61 960
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
1 723 4 481 1 927 12 441 12 283

Související informace