Územní rozpočty 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
88 643 95 352 96 941 105 636 120 336
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
81 982 80 685 88 035 89 649 104 823
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
6 661 14 667 8 906 15 987 15 513

Související informace