Územní rozpočty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
63 336 69 982 70 783 74 243 77 763
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
58 856 68 055 58 342 61 960 70 310
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
4 481 1 927 12 441 12 283 7 453

Související informace