Územní rozpočty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
69 982 70 783 74 243 77 763 88 643
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
68 055 58 342 61 960 70 310 81 982
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
1 927 12 441 12 283 7 453 6 661

Související informace