Územní rozpočty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
77 763 88 643 95 352 96 941 105 636
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
70 310 81 982 80 685 88 035 89 649
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
7 453 6 661 14 667 8 906 15 987

Související informace