Územní rozpočty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Příjmy celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
74 243 77 763 88 643 95 352 96 941
Výdaje celkem (mil. Kč)
- po konsolidaci
61 960 70 310 81 982 80 685 88 035
Rozdíl příjmů a výdajů
po konsolidaci
12 283 7 453 6 661 14 667 8 906

Související informace