Kultura 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Veřejné knihovny vč. poboček 88 88 89 88 89
Muzea, galerie a památníky
v provozu vč. poboček
92 91 90 78 90
Památkové objekty zpřístupněné
návštěvníkům za vstupné
20 23 23 31 32