Kultura 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Veřejné knihovny vč. poboček 88 87 85 85 85
Muzea, galerie a památníky
v provozu vč. poboček
92 97 95 97 93
Památkové objekty zpřístupněné
návštěvníkům za vstupné
24 17 18 18 17