Kultura 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Veřejné knihovny vč. poboček 87 85 85 85 86
Muzea, galerie a památníky
v provozu vč. poboček
97 95 97 93 93
Památkové objekty zpřístupněné
návštěvníkům za vstupné
17 18 18 17 17