Organizační statistika 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
557 736 573 682 590 338 606 843 622 377
  v tom fyzické osoby 332 364 335 920 341 460 348 407 354 857
           právnické osoby 225 372 237 762 248 878 258 436 267 520