Organizační statistika 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
590 338 606 843 622 377 632 250 644 586
  v tom fyzické osoby 341 460 348 407 354 857 357 785 365 001
           právnické osoby 248 878 258 436 267 520 274 575 279 585