Ekonomické subjekty 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
622 377 632 250 644 586 658 390 670 392
  v tom fyzické osoby 354 857 357 785 365 001 372 569 378 661
           právnické osoby 267 520 274 575 279 585 285 821 291 731