Organizační statistika 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
606 843 622 377 632 250 644 586 658 390
  v tom fyzické osoby 348 407 354 857 357 785 365 001 372 569
           právnické osoby 258 436 267 520 274 575 279 585 285 821