Organizační statistika 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
573 682 590 338 606 843 622 377 632 250
  v tom fyzické osoby 335 920 341 460 348 407 354 857 357 785
           právnické osoby 237 762 248 878 258 436 267 520 274 575