Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2013 2014 2015 2016 2017
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
540 360 557 736 573 682 590 338 606 843
  v tom fyzické osoby1) 307 163 332 364 335 920 341 460 348 407
           právnické osoby 233 197 225 372 237 762 248 878 258 436
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob