Ekonomické subjekty 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
632 250 644 586 658 390 670 392 655 855
  v tom fyzické osoby 357 785 365 001 372 569 378 661 357 905
           právnické osoby 274 575 279 585 285 821 291 731 297 950