Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2012 2013 2014 2015 2016
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
544 840 540 360 557 736 573 682 590 338
  v tom fyzické osoby1) 305 873 307 163 332 364 335 920 341 460
           právnické osoby 238 967 233 197 225 372 237 762 248 878
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob