Statistika rodinných účtů

 

Statistika rodinných účtů (SRÚ)

 Statistika rodinných účtů (SRÚ) sleduje hospodaření soukromých domácností a poskytuje informace o výši jejich výdajů a struktuře spotřeby. Poskytuje důležité a žádané údaje o odlišnostech spotřeby v jednotlivých typech domácností (např. v domácnostech zaměstnanců, nepracujících důchodců, rodin s dětmi, neúplných rodin), ukazuje rozdíly v hospodaření rodin na venkově a ve městech, zjišťuje vliv faktorů, jako jsou například pohyb cen, nebo situace na trhu, na strukturu výdajů a spotřební zvyklosti českých domácností. Žádné z těchto informací nelze získat z jiných zdrojů.

Zpracované údaje ze šetření jsou podkladem pro MPSV i vládu ČR při přípravě řady opatření v sociální oblasti, slouží jako podklad pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v Českém statistickém úřadu a také pro mezinárodní srovnání.

Samotné šetření má v ČR dlouholetou tradici, která se datuje již od roku 1957. V roce 2016 proběhla významná reforma Statistiky rodinných účtů, nový model zjišťování dat je založený na náhodném výběru domácností.

Statistika rodinných účtů probíhá celoročně, ve všech krajích ČR a od roku 2017 je navázána na výběrové šetření Životní podmínky (SILC). V terénu ji zajišťují zkušení tazatelé krajských správ ČSÚ.
 

Výběr zpravodajských domácností

Jednotkou zjišťování je hospodařící domácnost, která byla úspěšně vyšetřena při šetření Životní podmínky (SILC).

Předpokládaný výběr pro rok 2024 je 3002 domácností pro celou republiku, pro území Prahy je to 303 domácnosti. Každá domácnost má pevně přidělené období šetření, tím je zajištěno rovnoměrné pokrytí celého roku všemi typy domácností.
 

Obsah šetření

Předmětem zjišťování jsou výdaje všech členů vybrané domácnosti ve sledovaném období, doplněné údaji o složení domácnosti, o domě či bytě a vybavení domácnosti, o domácím hospodářství. Dále údaji o pravidelných platbách, jako jsou například náklady na bydlení, výdaje za dopravu, vzdělávání, sport nebo pojištění.

Účtenky za jednotlivé nákupy i údaje o každodenních výdajích všech členů domácnosti se zaznamenávají do Deníků, po dobu osmi po sobě jdoucích kalendářních týdnů. Deníky jsou přehledně členěny na jednotlivé týdny, jejich součástí jsou i kapsy, do kterých domácnost může vkládat účtenky z nákupů, z podniků veřejného stravování, jízdenky, vstupenky atd. Pokud domácnost nechce vložit doklad o výdaji do připravené kapsy, např. z důvodu reklamace zboží, pak všechny položky z této účtenky musí být přepsány do Deníku.

 

Finanční odměna

Účast domácnosti v tomto šetření je spojena s finanční odměnou, která je vyplacena na základě dohody o provedení práce uzavřené s ČSÚ. Výše odměny za oba řádně vyplněné a odevzdané Deníky činí 2 400 Kč. Uvedená částka je snížena o 15% srážkovou daň.

Po skončení období vedení Deníků může domácnost obdržet přehled o svých vydáních a struktuře výdajů, tak jak je poskytla ČSÚ. Tento přehled je zpracován po nahrání všech poskytnutých dat do počítače a zakódování jednotlivých výdajových položek podle mezinárodní klasifikace.

 

Kontakt – krajský garant SRÚ
Ing. Michaela Klusoňová
tel: 737 280 828
mail: michaela.klusonova@czso.cz

 

Publikace ze Statistiky rodinných účtů