Rodinné účty

 

Statistika rodinných účtů sleduje hospodaření domácností a poskytuje informace o výši jejich výdajů a struktuře spotřeby. Zjištěné informace slouží jako podklad pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v rámci ČSÚ (spotřební koš, národní účty) a také pro mezinárodní srovnání.

Od roku 2017 budou domácnosti pro šetření SRÚ vybírány v návaznosti na šetření SILC náhodným výběrem. Období, po které domácnosti budou sledovat a evidovat své výdaje, se zkrátí na dva měsíce. Za dva řádně vyplněné a odevzdané deníky obdrží domácnost finanční odměnu, která bude vyplacena na základě dohody o provedení práce uzavřené s ČSÚ. V Praze bude v roce 2017 takto osloveno 288 domácností.

Veškeré poskytnuté informace jsou důvěrné a jejich zpracování bude probíhat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a příslušnými paragrafy zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

Kontakt: Ing. Jana Musílková – krajský garant statistiky rodinných účtů
Telefon: 274 054 159, mobil: 737 280 828
e-mail: jana.musilkova@czso.cz