Statistika rodinných účtů

 

Statistika rodinných účtů sleduje hospodaření domácností a poskytuje informace o výši jejich výdajů a struktuře spotřeby. Zjištěné informace slouží jako podklad pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v rámci ČSÚ (spotřební koš, národní účty) a také pro mezinárodní srovnání.

Od roku 2017 jsou domácnosti pro šetření SRÚ vybírány náhodným výběrem pomocí počítače v návaznosti na šetření Životní podmínky (SILC). Období, po které domácnosti sledují a evidují své výdaje, je stanoveno na 2x4 týdny. Pro snížení zátěže domácností bylo umožněno i shromažďování účtenek. Součástí zjišťování je retrospektivní dotaz na předchozí výdaje za posledních 12 měsíců. Za dva řádně vyplněné a odevzdané deníky obdrží domácnost finanční odměnu ve výši 2 400 Kč. Tato částka je snížena o 15 % srážkovou daň. Odměna bude vyplacena na základě dohody o provedení práce uzavřené s ČSÚ. V Praze se předpokládá, že bude v roce 2019 takto osloveno 332 domácností.

Veškeré poskytnuté informace jsou důvěrné a jejich zpracování bude probíhat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a příslušnými paragrafy zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

Kontakt: Ing. Jana Musílková – krajský garant statistiky rodinných účtů

Telefon: 274 054 159, mobil: 737 280 828

e-mail: jana.musilkova@czso.cz