Dojížďka do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů - Česká republika - 2011

 
Kód: e-22000-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod Word PDF
Metodika Word PDF
Mapa administrativního členění České republiky – kraje a okresy JPG

TABULKY S DEFINITIVNÍMI VÝSLEDKY SLDB 2011
Tab. 701 Směrové proudy vyjížďky (dojížďky) obyvatelstva vyjíždějícího (dojíždějícího) z obce obvyklého pobytu do obce zaměstnání nebo školy, počty osob v proudech vyjížďky (dojížďky) podle velikostní skupiny proudu a podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. 702 Vyjíždějící a dojíždějící do zaměstnání a školy podle času stráveného dojížďkou a podle krajů a okresů Excel PDF
Tab. 703 Bilance meziokresní dojížďky - vyjížďky do zaměstnání Excel PDF
Tab. 704 Vyjíždějící do zaměstnání a školy podle pohlaví, věku a podle kraje a okresu vyjížďky Excel PDF
Tab. 705 Vyjíždějící do zaměstnání podle odvětví ekonomické činnosti, frekvence vyjížďky a času stráveného vyjížďkou a podle kraje a okresu vyjížďky Excel PDF
Tab. 706 Dojíždějící do zaměstnání a školy podle pohlaví, věku a podle kraje a okresu dojížďky Excel PDF
Tab. 707 Dojíždějící do zaměstnání podle odvětví ekonomické činnosti, frekvence dojížďky, času stráveného dojížďkou a podle kraje a okresu dojížďky Excel PDF
Tab. 708 Bilance dojížďky - vyjíždky do zaměstnání a školy za kraje, okresy a města Excel PDF
Tab. 709 Bilance mezikrajské dojížďky - vyjížďky do zaměstnání a školy podle frekvence dojížďky Excel PDF
Tab. 710 Vyjíždějící do zaměstnání a školy podle dopravních prostředků a podle kraje a okresu vyjížďky Excel PDF
Tab. 711 Dojíždějící do zaměstnání a školy podle dopravních prostředků a podle kraje a okresu dojížďky Excel PDF
Tab. 712 Vyjíždějící do zaměstnání a školy podle frekvence vyjížďky, podle kraje a okresu vyjížďky a podle pohlaví Excel PDF
Tab. 713 Dojíždějící do zaměstnání a školy podle frekvence dojížďky, podle kraje a okresu dojížďky a podle pohlaví Excel PDF

Zveřejněno dne: 21.06.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.