Mladá generace v hl. m. Praze - 2016

 
Kód: 330219-17
Informační služby: tel: 274 052 673
E-mail: infoservispraha@czso.cz
Kontakt: RNDr. Tomáš Mládek
E-mail: infoservis@czso.cz

Celá publikace v pdf (7,1 MB) PDF
Všechna data publikace (0,2 MB) ZIP
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
1. Demografické charakteristiky PDF
2. Vzdělání a vzdělávání PDF
3. Ekonomická aktivita PDF
4. Zdravotní péče PDF
5. Sociální služby PDF
6. Domácnosti a bydlení PDF
7. Volnočasové aktivity PDF
8. Kriminalita, závislosti, dopravní nehody PDF
9. Volby PDF
Tabulková část
Kartogramy

Zveřejněno dne: 31.10.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.