Bytová výstavba v roce 2013: V Kraji Vysočina meziročně poklesl počet dokončených bytů

 

V roce 2013 byla v Kraji Vysočina zahájena výstavba 881 bytů, což představuje oproti dvanácti měsícům roku 2012 pokles o 11,1 %. V počtu nově zahájených bytů se tak Vysočina zařadila na 10. místo mezi kraji České republiky a na celkovém počtu zahájených bytů v České republice se kraj podílel 4,0 %. Pouze ve třech regionech (Hl. město Praha, Olomoucký a Karlovarský kraj) byl proti roku 2012 zaznamenán nárůst počtu zahájených bytů, v rámci celé České republiky poklesl tento ukazatel o 7,3 %. Největší meziroční propad ve výstavbě zahájených bytů byl evidován v Ústeckém a Zlínském kraji, ve kterých meziročně poklesl počet zahájených bytů o více jak čtvrtinu.

Z nově zahájených bytů na Vysočině převládaly tradičně byty v rodinných domech 71,3 %. V rámci kraje byla výstavba největšího počtu bytů zahájena na Jihlavsku, a to 26,0 % z celkového počtu bytů a na Žďársku 25,8 %, nejméně v okrese Pelhřimov 10,6 %.

Počet dokončených bytů se v Kraji Vysočina v roce 2013 sice oproti předchozímu roku snížil, přesto je tento pokles výrazně nižší než na celorepublikové úrovni. V kraji byla dokončena výstavba 1 194 bytů, což znamená meziroční pokles o 6,4 %. Nepatrné zvýšení počtu dokončených bytů oproti stejnému období předchozího roku bylo zaznamenáno pouze v Plzeňském kraji, a to o 0,1 %. Naopak nejvíce se počet dokončených bytů snížil v Libereckém kraji o 38,2 %, v celé České republice poklesl tento ukazatel bytové výstavby o 14,3 %.

Ze struktury dokončených bytů vyplývá, že i nadále v Kraji Vysočina jednoznačně převládá výstavba bytů v rodinných domech, a to 76,8 %. Největší podíl dokončených bytů v kraji v tomto období připadl na okres Jihlava, a to 27,8 % z celkového počtu dokončených bytů, naopak okres Pelhřimov se na jejich celkovém počtu podílel pouze 12,7 %.

V Kraji Vysočina bylo v roce 2013 vydáno 5 022 stavebních povolení. V mezikrajském srovnání to bylo 7. nejvyšší počet, což představuje 5,9 % všech povolení vydaných v celé České republice, proti roku 2012 však byl zaznamenán pokles, a to o 759 povolení (o 13,1 %). Na budovy s byty bylo v kraji vystaveno 28,1 % povolení, na nebytové stavby připadlo 22,8 %, na stavby týkající se ochrany životního prostředí 22,1 % a na ostatní stavby 27,0 %.

V rámci Vysočiny připadalo nejvíce vydaných stavebních povolení na okres Žďár nad Sázavou (30,6 %), naopak nejméně na Pelhřimovsko (15,1 %). Počet vydaných povolení se meziročně snížil ve všech okresech, nejvíce v okrese Havlíčkův Brod téměř o 20 %, nejméně na Žďársku o 10 %. Z celkového počtu vydaných povolení na stavby na ochranu životního prostředí byl výrazně nejvyšší podíl zaznamenán v okrese Žďár nad Sázavou (58,1 %), naopak nejméně na Pelhřimovsku (5,4 %).

Orientační hodnota staveb, na které bylo v Kraji Vysočina v roce 2013 vydáno povolení, dosáhla výše 10 816 mil. Kč, kraj se tak zařadil na 9. místo v mezikrajském srovnání. Oproti roku 2012 se na Vysočině snížila orientační hodnota staveb o 1 731 mil. Kč (o 13,8 %). Pouze ve dvou krajích (Karlovarském a Olomouckém) se průměrná hodnota staveb proti roku 2012 zvýšila.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení činila v roce 2013 na Vysočině 2 154 tis. Kč, což je výrazně pod republikovou úrovní (3 037 tis. Kč) a mezi kraji se jedná o třetí nejnižší hodnotu za Jihočeským a Pardubickým krajem. Nejvyšší orientační hodnota na jedno stavební povolení byla evidována v okrese Jihlava (2 796 tis. Kč) a nejnižší v okrese Žďár nad Sázavou (1 565 tis. Kč).Další informace o bytové výstavbě najdete v časových řadách

  • byty.xls
  • povoleni.xls
  • hodnota_staveb.xls