Bytová výstavba na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí 2022: pokles počtu zahájených i dokončených bytů

 

V 1. až 3. čtvrtletí 2022 byla v Kraji Vysočina zahájena výstavba 1 308 bytů, což bylo o 156 bytů méně než v prvních devíti měsících roku 2021 (-10,7 %), v mezikrajském srovnání šlo o třetí nejhlubší pokles. Počet nově zahájených bytů byl na Vysočině mezi kraji České republiky čtvrtý nejnižší, nižší počet zahájených bytů byl zaznamenán pouze v Karlovarském, Libereckém a Královéhradeckém kraji. Na celkovém počtu zahájených bytů v České republice se Vysočina podílela 4,1 %.

Pokles počtu zahájených bytů byl ve srovnání s rokem 2021 zaznamenán v sedmi regionech, nejvýraznější v Praze (o 35,4 %). Naopak k nejvyššímu nárůstu počtu zahájených bytů došlo v Olomouckém kraji.

Ke zvýšení počtu zahájených bytů v Kraji Vysočina došlo pouze v jihlavském okrese (o 37,1 %), nejhlubší pokles byl zaznamenán na Žďársku (o 41,2 %). Výstavba bytů v nových bytových domech byla zahájena ve všech okresech kraje, nejvíce na Jihlavsku.

Na Vysočině tradičně převládají byty v rodinných domech, v prvních třech čtvrtletích roku 2022 dosáhl jejich podíl 69,3 % z celkového počtu zahájených bytů, což bylo o 19,4 procentního bodu více než v celé České republice. Podíl nově zahájených bytů v bytových domech činil v kraji 16,8 %. V rámci Vysočiny připadlo nejvíce zahájených bytů na Jihlavsko (25,2 %), nejméně na okres Pelhřimov (16,1 %).

Počet dokončených bytů v Kraji Vysočina v lednu až září 2022 činil 1 243 a oproti prvním devíti měsícům předchozího roku se snížil o 3,1 %. Vývoj v kraji se tak lišil od celorepublikového trendu – v celé České republice se počet dokončených bytů zvýšil o 11,0 %. Vysočina se tak zařadila na druhé místo mezi tři regiony České republiky, ve kterých bylo zaznamenáno meziroční snížení počtu dokončených bytů. Počet dokončených bytů vzrostl meziročně v jedenácti krajích, nejvíce v Karlovarském (+33,3 %).

Ke zvýšení počtu dokončených bytů došlo v rámci kraje ve dvou okresech, nejvíce na Havlíčkobrodsku (o 101,4 %). Pokles byl zaznamenán v okresech Jihlava  (o 13,5 %), Pelhřimov (o 32,5 %) a Třebíč (o 30,2 %).

Rovněž ze struktury dokončených bytů vyplývá, že i nadále u nich v Kraji Vysočina převládá výstavba bytů v rodinných domech (61,9 %). Největší podíl dokončených bytů v kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2022 připadl na okres Jihlava (24,2 %), nejméně bytů bylo dokončeno na Třebíčsku (14,3 %).

Zahájené a dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2022

Zahájené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

Dokončené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

Dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2022

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062