Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

www.mpo.cz

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:
Panorama zpracovatelského průmyslu ČR
roční
3. čtvrtletí
ČR
http://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/panorama-zpracovatelskeho-prumyslu/
k dispozici od roku 1998
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Stavebnictví České republiky
roční
2. čtvrtletí
ČR
http://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/informace-z-odvetvi/
 
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře
roční
3. čtvrtletí
ČR
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/male-a-stredni-podnikani/studie-a-strategicke-dokumenty/
k dispozici od roku 2005
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Tepelná čerpadla
roční
červenec
ČR
http://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/obnovitelne-zdroje-energie/
k dispozici od roku 2004

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Obnovitelné zdroje energie
roční
listopad
ČR
http://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/obnovitelne-zdroje-energie/
k dispozici od roku 2004
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:
Finanční analýza podnikové sféry
pololetní
do tří měsíců po skončení období
ČR
http://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-statistiky/analyticke-materialy/
od roku 2008
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:
Analýza vývoje ekonomiky ČR
čtvrtletní
do tří měsíců po skončení období
ČR
http://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-statistiky/analyticke-materialy/
od roku 2009
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Uhlí, koks
roční
do dvou měsíců po skončení období
ČR
http://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/tuha-paliva/
od roku 2006
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Kapalná biopaliva
roční
do dvou měsíců po skončení období
ČR
http://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/kapalna-biopaliva/
od roku 2007
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Ropa a ropné produkty
roční

říjen
ČR
http://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/ropa-ropne-produkty/
od roku 2007

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Souhrnné údaje o výrobě elektřiny
roční
nepravidelný
ČR
http://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/elektrina-a-teplo/
od roku 2007