Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

www.mpo.cz

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:
Panorama zpracovatelského průmyslu ČR
roční
3. čtvrtletí
ČR
http://www.mpo.cz/cz/prumysl/zpracovatelsky-prumysl/panorama-zpracovatelskeho-prumyslu/
k dispozici od roku 1998
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Stavebnictví České republiky
roční
2. čtvrtletí
ČR
http://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/informace-z-odvetvi/
 
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:
Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře
roční
3. čtvrtletí
ČR
http://www.mpo.cz/cz/podnikani/male-a-stredni-podnikani/studie-a-strategicke-dokumenty/
k dispozici od roku 2010
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Tepelná čerpadla
roční
červenec
ČR
http://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/obnovitelne-zdroje-energie/
k dispozici rok 2013

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Obnovitelné zdroje energie
roční
listopad
ČR
http://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/obnovitelne-zdroje-energie/
k dispozici rok 2013
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Brikety a pelety
roční
listopad
ČR
http://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/obnovitelne-zdroje-energie/
k dispozici rok 2013
Název produktu:

Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Aktualizace dat pro Surovinovou politiku v oblasti nerostných surovin
roční
listopad
ČR
http://www.mpo.cz/dokument6621.html
k dispozici rok 2013
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:


Poznámka:
Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti
roční
prosinec
ČR
http://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/obnovitelne-zdroje-energie/mala-spalovaci-zarizeni-na-pevna-paliva-pro-domacnosti-2010---2014--169398/
 
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:
Finanční analýza podnikové sféry
pololetní
do tří měsíců po skončení období
ČR
http://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-statistiky/analyticke-materialy/
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:
Analýza vývoje ekonomiky ČR
čtvrtletní
do tří měsíců po skončení období
ČR
http://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-statistiky/analyticke-materialy/
 
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Uhlí, koks
čtvrtletní
do dvou měsíců po skončení období
ČR
http://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/tuha-paliva/
 
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Kapalná biopaliva
čtvrtletní
do dvou měsíců po skončení období
ČR
http://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/kapalna-biopaliva/
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Ropa a ropné produkty
čtvrtletní

do dvou měsíců po skončení období
ČR
http://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/ropa-ropne-produkty/
 

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:
Souhrnné údaje o výrobě elektřiny
měsíční
do dvou měsíců po skončení období
ČR
http://www.mpo.cz/cz/energetika/statistika/elektrina-a-teplo/