Bytová výstavba na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí 2023: pokračuje pokles počtu zahájených bytů

 

V 1. až 3. čtvrtletí 2023 byla na Vysočině podle předběžných výsledků zahájena výstavba 1 100 bytů, což bylo o 208 bytů méně než v prvních devíti měsících roku 2022 (-15,9 %), v mezikrajském srovnání šlo o průměrný pokles. Počet nově zahájených bytů byl na Vysočině mezi kraji České republiky pátý nejnižší, nižší počet zahájených bytů byl zaznamenán v Karlovarském, Libereckém, Olomouckém a Zlínském kraji. Na celkovém počtu zahájených bytů v České republice se Vysočina podílela 4,0 %.

Pokles počtu zahájených bytů byl ve srovnání s rokem 2022 zaznamenán ve všech regionech s výjimkou Karlovarského kraje, nejvýraznější v Olomouckém (o 39,1 %) a Libereckém kraji (o 33,7 %). Naopak ve zmíněném Karlovarském kraji vzrostl počet zahájených bytů o 5,5 %.

Ke zvýšení počtu zahájených bytů v Kraji Vysočina došlo pouze v třebíčském a zejména  ve žďárském okrese (o 34,8 %), nejhlubší pokles byl zaznamenán na Jihlavsku (o 55,3 %). Výstavba bytů v nových bytových domech byla zahájena pouze v třebíčském  a v menší míře i pelhřimovském okrese.

Na Vysočině tradičně převládají byty v rodinných domech, v 1. až 3. čtvrtletí roku 2023 dosáhl jejich podíl 71,6 % z celkového počtu bytů v nové výstavbě,což bylo o 30,4 procentních bodů více než v celé České republice. Podíl nově zahájených bytů v bytových domech na nové výstavbě činil v kraji 27,8 %, podstatně více než v běžných čtvrtletích. V rámci Vysočiny připadlo nejvíce zahájených bytů na Třebíčsko (31,2 %), nejméně na okres Havlíčkův Brod (12,7 %).

Počet dokončených bytů v Kraji Vysočina v lednu až září 2023 činil 1 191 a oproti prvním devíti měsícům předchozího roku se snížil o 4,1 %. Vývoj v kraji se tím nelišil od celorepublikového trendu – v celé České republice se počet dokončených bytů snížil o 3,5 %. Meziroční snížení počtu dokončených bytů bylo zaznamenáno v osmi krajích. Počet dokončených bytů vzrostl meziročně v šesti regionech, nejvíce v Libereckém kraji (+26,2 %).

Ke zvýšení počtu dokončených bytů došlo v rámci kraje pouze na Třebíčsku (o 74,2 %). Ve zbylých okresech Vysočiny byl naopak zaznamenán pokles počtu dokončených bytů, zvláště hluboký v případě jihlavského okresu(-32,7 %).

Rovněž ze struktury dokončených bytů vyplývá, že i nadále u nich v Kraji Vysočina převládá výstavba bytů v nových rodinných domech (58,5 %). Podíl dokončených bytů v nových bytových domech dosáhl 19,1 %, nejvyšší, třetinový byl v jihlavském okrese. Největší podíl dokončených bytů v kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2023 připadl na okres Třebíč (26,0 %), naopak na Jihlavsko a Pelhřimovsko připadlo jen po 17 % dokončených bytů.

Zahájené a dokončené byty v 1. až 3. čtvrtletí 2023 (předběžné výsledky)

Zahájené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

Dokončené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062