Dlouhodobý vývoj bytové výstavby v České republice - 1948 až 2012

 
Kód: e-8217-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Silvie Lukavcová
E-mail: silvie.lukavcova@czso.cz

Celá publikace (22,1 MB) PDF
Předmluva PDF
Metodické poznámky a vysvětlivky PDF
Dlouhodobý vývoj bytové výstavby (textová část) PDF

Tabulky
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
1. Vývoj domovního a bytového fondu v letech 1970, 1980, 1991, 2001 a 2011 Excel PDF
2. Bytový fond v roce 2011 Excel PDF
3. Domovní fond v roce 2011 Excel PDF
4. Domy a byty podle obydlenosti a druhu v územích ČR v roce 2011 Excel PDF
BYTOVÁ VÝSTAVBA – RETROSPEKTIVA
1. Dlouhodobý vývoj počtu zahájených bytů v letech 1971–2012 Excel PDF
2. Dlouhodobý vývoj počtu dokončených bytů v letech 1948–2012 Excel PDF
3. Dlouhodobý vývoj průměrné obytné plochy jednoho bytu dokončeného v letech 1948–2012 Excel PDF
4. Dlouhodobý vývoj počtu dokončených bytů získaných nástavbami a přístavbami v letech 1971–2012 Excel PDF
BYTOVÁ VÝSTAVBA V LETECH 1997-2012
1. Zahájené byty v krajích a okresech Excel PDF
2. Intenzita zahájené bytové výstavby v krajích a okresech Excel PDF
3. Zahájené byty podle druhu stavby podle krajů Excel PDF
4. Dokončené byty v krajích a okresech Excel PDF
5. Dokončené byty v obcích Excel PDF
6. Intenzita dokončené bytové výstavby v krajích a okresech Excel PDF
7. Dokončené byty podle druhu stavby podle krajů Excel PDF
8. Plynulost bytové výstavby v krajích a okresech Excel PDF
9. Základní údaje o dokončených bytech Excel PDF
10. Podíl bytů dokončených mimo rodinné domy v krajích a okresech Excel PDF
11. Velikost nových rodinných domů dokončených a jejich pozemků podle krajů Excel PDF
12. Velikost nových bytových domů dokončených a jejich pozemků podle krajů Excel PDF
13. Velikost bytů dokončených ve stavbách pro bydlení podle krajů Excel PDF
14. Vybavení bytů dokončených (v %) podle krajů Excel PDF
15. Struktura bytů dokončených podle nosné konstrukce podle krajů Excel PDF
16. Doba výstavby domů (v měsících) podle krajů Excel PDF
17. Investiční náklady na výstavbu bytů dokončených v rodinných a v bytových domech podle krajů Excel PDF

Grafy
1. Bytová výstavba v letech 1971–2012 Excel
2. Bytová výstavba v letech 1997–2012 podle krajů Excel
3. Počty zahájených bytů podle forem výstavby v letech 1971–2012 Excel
4. Byty zahájené v letech 1997–2012 podle druhu budovy Excel
5. Počty dokončených bytů podle forem výstavby v letech 1948–2012 Excel
6. Byty dokončené v letech 1997–2012 podle druhu budovy Excel
7. Intenzita zahájené bytové výstavby v letech 1997-2012 podle druhu budovy a podle krajů Excel
8. Intenzita dokončené bytové výstavby v letech 1997-2012 podle druhu budovy a podle krajů Excel
9. Intenzita dokončené bytové výstavby v letech 1997-2012 ve městech s 50 tis. a více obyvateli Excel
10.-24. Průměrná hodnota 1 m2 užitkové plochy bytů dokončených v letech 1997–2012 (v tis. Kč) podle krajů Excel

Kartogramy
1. Počet dokončených bytů v rodinných domech v letech 1997–2012 podle správních obvodů ORP PDF
2. Počet dokončených bytů v bytových domech v letech 1997–2012 podle správních obvodů ORP PDF
3. Intenzita bytové výstavby v letech 1997–2012 – počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel středního stavu průměrně ročně podle správních obvodů ORP PDF
4. Intenzita bytové výstavby v letech 1997–2012 – počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel středního stavu průměrně ročně podle obcí ve správních obvodech ORP PDF
5. Podíl nových bytů v rodinných domech v % celkového počtu dokončených bytů v letech 1997–2012 podle správních obvodů ORP PDF
6. Podíl nových bytů v rodinných domech v % celkového počtu dokončených bytů v letech 1997–2012 podle obcí ve správních obvodech ORP PDF
7. Počet dokončených bytů a intenzita bytové výstavby v letech 1997–2012 ve městech s 10 000 a více obyvateli PDF
8. Počet dokončených bytů a intenzita bytové výstavby v letech 1997–2012 ve vybraných obcích do 10 000 obyvatel PDF
9. Rozmístění nové bytové výstavby v letech 1997–2012 podle obcí 10. Počet dokončených bytů v rodinných domech („dřevostavbách“) v letech 1997–2012 podle obcí ve správních obvodech ORP PDF
10. Počet dokončených bytů v rodinných domech („dřevostavbách“) v letech 1997–2012 podle obcí ve správních obvodech ORP PDF
11. Průměrné investiční náklady na výstavbu jednoho bytu v rodinném domě v letech 1997–2012 podle správních obvodů ORP PDF
12. Průměrné investiční náklady na výstavbu jednoho bytu v bytovém domě v letech 1997–2012 podle správních obvodů ORP PDF

Zveřejněno dne: 31.01.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.