Stavební povolení na Vysočině v roce 2015 - výrazný růst hodnoty staveb

 

V Kraji Vysočina bylo v průběhu roku 2015 vydáno 4 122 stavebních povolení. V mezikrajském srovnání to byl osmý nejvyšší počet a jedná se o 5,1 % všech povolení vydaných v celé České republice. Proti roku 2014 to představuje zvýšení o 82 povolení (o 2,0 %), ve srovnání s celorepublikovou úrovní je to nárůst o 0,6 procentního bodu vyšší. Na budovy s byty bylo v kraji vystaveno 33,5 % povolení, na nebytové stavby připadlo 28,3 %, na stavby týkající se ochrany životního prostředí 13,1 % a na ostatní stavby 25,2 %.

V rámci Vysočiny připadalo nejvíce vydaných stavebních povolení na okres Jihlava (23,1 %), naopak nejméně na Pelhřimovsko (13,8 %), meziokresní rozdíly však jsou s výjimkou pelhřimovského okresu nevelké. Počet vydaných povolení se meziročně snížil pouze na Pelhřimovsku, kde byl proti roku 2014 zaznamenán propad o téměř dvanáct procent, naopak o více než devět procent vzrostl počet vydaných stavebních povolení v okrese Žďár nad Sázavou. Z celkového počtu vydaných povolení na stavby na ochranu životního prostředí byl nejvyšší podíl zaznamenán v okresech Jihlava (31,4 %) a Žďár nad Sázavou (28,8 %), naopak nejméně na Havlíčkobrodsku (9,8 %) a Pelhřimovsku (11,3 %).

Orientační hodnota staveb, na které bylo v Kraji Vysočina v roce 2015 vydáno povolení, dosáhla výše 11 335 mil. Kč, kraj se tak v mezikrajském srovnání zařadil na sedmé místo. Oproti roku 2014 se na Vysočině orientační hodnota staveb zvýšila o 1 284 mil. Kč (o 12,8 %). Ve srovnání s předchozím rokem se orientační hodnota staveb zvýšila v sedmi regionech, nejvýrazněji v Hlavním městě Praze. Na Vysočině byl zaznamenán třetí nejvyšší růst (spolu s Libereckým krajem).

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení činila v roce 2015 na Vysočině 2 750 tis. Kč, což je sice pod republikovou úrovní (3 167 tis. Kč), mezi kraji se ale jedná o pátou nejvyšší hodnotu. V rámci Vysočiny byla nejvyšší orientační hodnota na jedno stavební povolení evidována v okrese Třebíč (3 190 tis. Kč) a nejnižší v okrese Havlíčkův Brod (2 290 tis. Kč).

Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2015
Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2015

 

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení

 

Další informací naleznete: Časové řady dat za bytovou výstavbu, stavební povolení

 

  • Tabulky - stavební povolení v roce 2015