Vydaná stavební povolení na Vysočině v 1. až 3. čtvrtletí 2022: značný meziroční pokles

 

V Kraji Vysočina bylo v průběhu prvních devíti měsíců roku 2022 vydáno 3 782 stavebních povolení. V mezikrajském srovnání to byl sedmý nejvyšší počet a současně 5,8 % všech povolení vydaných v celé České republice.

Ve srovnání s prvními devíti měsíci roku 2021 se počet vydaných stavebních povolení na Vysočině výrazně snížil (o 11,2 %), v celé České republice došlo k poklesu počtu vydaných stavebních povolení pouze o 3,8 %. Na budovy s byty bylo v kraji vystaveno 35,7 % povolení, na nebytové stavby připadlo 23,2 %, na dopravní inženýrské stavby 5,0 % a na ostatní inženýrské stavby 36,1 %.

V rámci Vysočiny připadalo nejvíce vydaných stavebních povolení na okres Třebíč (23,2 %), podíl ostatních okresů se pohyboval zhruba mezi 18 až 20 %. Počet vydaných povolení se meziročně nepatrně zvýšil na Havlíčkobrodsku (o 0,4 %), v ostatních okresech byl zaznamenán pokles, v případě Žďárska až o čtvrtinu.

Orientační hodnota staveb, na které bylo v Kraji Vysočina v prvních třech čtvrtletích 2022 vydáno povolení, dosáhla výše 16 751 mil. Kč, v mezikrajském srovnání šlo o šestou nejnižší hodnotu. Oproti prvním devíti měsícům roku 2021 se na Vysočině orientační hodnota staveb zvýšila o 1 986 mil. Kč (o 13,4 %). Ve srovnání se 1. až 3. čtvrtletím 2021 se orientační hodnota staveb zvýšila v deseti regionech, nejvýrazněji v Královéhradeckém kraji, nárůst na Vysočině byl druhý nejmírnější. K poklesu orientační hodnoty staveb došlo ve čtyřech krajích, zejména v Praze (o 52,8 %). Na celorepublikové úrovni došlo ke snížení orientační hodnoty staveb o 1,2 %, ve srovnání s tím byl nárůst hodnoty staveb na Vysočině o 14,6 procentního bodu vyšší.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení činila v prvních devíti měsících roku 2022 na Vysočině 4 429 tis. Kč, což je výrazně pod republikovou úrovní (5 862 tis. Kč), v mezikrajském srovnání se jedná o pátou nejnižší hodnotu. V rámci Vysočiny byla nejvyšší orientační hodnota na jedno stavební povolení zaznamenána v okrese Třebíč (5 150 tis. Kč), naopak nejnižší v okrese Pelhřimov (3 883 tis. Kč).

Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v 1. až 3. čtvrtletí

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062