Vydaná stavební povolení na Vysočině v roce 2020: meziroční nepatrný pokles

 

V Kraji Vysočina bylo v průběhu čtyř čtvrtletí roku 2020 vydáno 5 097 stavebních povolení. V mezikrajském srovnání to byl šestý nejvyšší počet a současně 5,9 % všech povolení vydaných v celé České republice.

Proti roku 2019 to představuje pokles o 54 povolení (o 1,0 %), v celé České republice došlo ke snížení počtu vydaných stavebních povolení 0,3 %. Na budovy s byty bylo v kraji vystaveno 35,3 % povolení, na nebytové stavby připadlo 25,2 %, na stavby týkající se ochrany životního prostředí 33,0 % a na ostatní stavby 6,3 %.

V rámci Vysočiny připadalo nejvíce vydaných stavebních povolení na okres Žďár nad Sázavou (25,7 %), naopak nejméně na Havlíčkobrodsko (16,7 %). Počet vydaných povolení se meziročně snížil ve dvou okresech kraje, zejména na Jihlavsku (o 17,0 %). Nejvýrazněji, o 9,3 %, vzrostl počet vydaných stavebních povolení v okrese Žďár nad Sázavou. Z celkového počtu vydaných povolení na stavby na ochranu životního prostředí připadal nejvyšší podíl na opět na okres Žďár nad (29,4 %).

Orientační hodnota staveb, na které bylo v Kraji Vysočina v prvním až čtvrtém čtvrtletí 2020 vydáno povolení, dosáhla výše 15 740 mil. Kč, v mezikrajském srovnání šlo o pátou nejnižší hodnotu. Oproti dvanácti měsícům roku 2019 se na Vysočině orientační hodnota staveb snížila o 3 650 mil. Kč (o 18,9 %). Ve srovnání s čtyřmi čtvrtletími 2019 se orientační hodnota staveb snížila v osmi regionech, nejvýrazněji v Libereckém kraji a na Vysočině (propad v obou krajích byl téměř shodný, 19,0 a 18,9 %). Růst orientační hodnoty staveb byl zaznamenán v šesti krajích – zvláště výrazný byl v Plzeňském kraji (19,3 %). Na celorepublikové úrovni došlo k poklesu orientační hodnoty staveb o 5,9 %, ve srovnání s ním byl propad hodnoty staveb na Vysočině o 13,0 procentního bodu výraznější.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení činila v dvanácti měsících roku 2020 na Vysočině 3 088 tis. Kč, což je výrazně pod republikovou úrovní (4 532 tis. Kč), v mezikrajském srovnání se jedná o šestou nejnižší hodnotu. V rámci Vysočiny byla nejvyšší orientační hodnota na jedno stavební povolení zaznamenána v okresech Havlíčkův Brod (4 298 tis. Kč) a Třebíč (3 513 tis. Kč), naopak nejnižší v okrese Jihlava (2 576 tis. Kč).

Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2020

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2020

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v 1. až 4. čtvrtletí
 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062