Bytová výstavba na Vysočině v roce 2019: mírný nárůst počtu dokončených i zahájených bytů

 

V 1. až 4. čtvrtletí 2019 byla v Kraji Vysočina zahájena výstavba 1 762 bytů, což bylo o 22 bytů více než ve dvanácti měsících roku 2018 (+ 1,3 %, tj. čtvrtý nejnižší přírůstek v rámci krajů). Počet nově zahájených bytů byl na Vysočině mezi kraji České republiky pátý nejnižší, nižší počet zahájených bytů byl zaznamenán v Královéhradeckém, Pardubickém, Ústeckém a Karlovarském kraji. Na celkovém počtu zahájených bytů v České republice se Vysočina podílela 4,6 %.

Pokles počtu zahájených bytů byl ve srovnání s rokem 2018 zaznamenán ve třech regionech, nejvýraznější v Ústeckém kraji (o 9,9 %). K nejvýraznějšímu nárůstu počtu zahájených bytů došlo v Libereckém kraji.

Ke zvýšení počtu zahájených bytů v Kraji Vysočina došlo ve třech okresech, nejvýraznější byl nárůst v okrese Havlíčkův Brod, v němž se počet zahájených bytů oproti roku 2018 zvýšil o 28,1 %. Výstavba většího počtu bytů v bytových domech byla zahájena v okresech Pelhřimov a Jihlava.

Na Vysočině tradičně převládají byty v rodinných domech, ve čtyřech čtvrtletích roku 2019 dosáhl jejich podíl 65,0 % z celkového počtu zahájených bytů, což bylo více než o třináct procentních bodů více než v celé České republice. Podíl nově zahájených bytů v bytových domech činil v kraji 20,3 %. V rámci Vysočiny připadlo nejvíce zahájených bytů na Jihlavsko (27,1 %), nejméně na okres Třebíč (15,0 %).

Počet dokončených bytů v Kraji Vysočina v lednu až prosinci 2019 činil 1 485 a oproti stejnému období předchozího roku se zvýšil o 3,3 %. Vývoj v kraji se tak dosti lišil od celorepublikového trendu – v celé České republice se počet dokončených bytů zvýšil o 7,6 %. Zvýšení počtu dokončených bytů bylo zaznamenáno ve většině regionů České republiky, nejvýraznější bylo v Karlovarském kraji (o 40,2 %). Vysočina se tentokrát nezařadila mezi kraje, v nichž došlo k poklesu počtu dokončených bytů. Z těchto tří krajů byl nejvyšší úbytek zaznamenán v Libereckém kraji (o 19,4 %).

Ke zvýšení počtu dokončených bytů došlo v rámci kraje v okresech Jihlava (o 13,9 %), Třebíč (o 3,3 %) a Žďár nad Sázavou (o 3,0 %). Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v okrese Pelhřimov (o 4,8 %).

Ze struktury dokončených bytů vyplývá, že i nadále u nich v Kraji Vysočina převládá výstavba bytů v rodinných domech (69,7 %). Největší podíl dokončených bytů v kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2019 připadl na okresy Žďár nad Sázavou (25,6 %) a Jihlava (23,8 %), nejméně bytů bylo dokončeno na Pelhřimovsku (11,9 %).

Zahájené a dokončené byty v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 

Zahájené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

Dokončené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

Dokončené byty v 1. až 4. čtvrtletí 2019
 

Kontakt:

Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062