Vydaná stavební povolení na Vysočině v roce 2019: proti předchozímu roku značný nárůst

 

V Kraji Vysočina bylo v průběhu čtyř čtvrtletí roku 2019 vydáno 5 151 stavebních povolení. V mezikrajském srovnání to byl šestý nejvyšší počet a současně 6,0 % všech povolení vydaných v celé České republice.

Proti roku 2018 to představuje nárůst o 466 povolení (o 9,9 %), v celé České republice došlo ke zvýšení počtu vydaných stavebních povolení o 6,3 %. Na budovy s byty bylo v kraji vystaveno 36,1 % povolení, na nebytové stavby připadlo 20,4 %, na stavby týkající se ochrany životního prostředí 14,5 % a na ostatní stavby 29,0 %.

V rámci Vysočiny připadalo nejvíce vydaných stavebních povolení na okres Žďár nad Sázavou (23,2 %), naopak nejméně na Havlíčkobrodsko (17,3 %) a Pelhřimovsko (17,4 %). Počet vydaných povolení se meziročně nesnížil v žádném okrese kraje, nejméně vzrostl na Havlíčkobrodsku (o 2,1 %). Nejvýrazněji, o 20,9 %, vzrostl počet vydaných stavebních povolení v okrese Žďár nad Sázavou. Z celkového počtu vydaných povolení na stavby na ochranu životního prostředí připadal nejvyšší podíl na okresy Žďár nad Sázavou a Jihlava (23,2 % a 22,1 %).

Orientační hodnota staveb, na které bylo v Kraji Vysočina v prvním až čtvrtém čtvrtletí 2019 vydáno povolení, dosáhla výše 19 397 mil. Kč, kraj se tak v mezikrajském srovnání zařadil na osmé místo. Oproti dvanácti měsícům roku 2018 na Vysočině vzrostla orientační hodnota staveb o 3 300 mil. Kč (o 20,5 %). Ve srovnání s čtyřmi čtvrtletími 2018 se orientační hodnota staveb zvýšila ve dvanácti regionech, nejvýraznější byl nárůst v Libereckém kraji (o 54,4 %), Vysočina dosáhla na páté místo. Pokles orientační hodnoty staveb byl zaznamenán ve dvou krajích – zvláště výrazný byl výkyv v Plzeňském kraji (-22,1 %). K nárůstu došlo i na celorepublikové úrovni (o 15,7 %), ve srovnání s ním bylo zvýšení orientační hodnoty staveb na Vysočině o 4,8 procentního bodu výraznější.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení činila v dvanácti měsících roku 2019 na Vysočině 3 766 tis. Kč, což je výrazně pod republikovou úrovní (4 802 tis. Kč), v mezikrajském srovnání se jedná o šestou nejvyšší hodnotu. V rámci Vysočiny byla zdaleka nejvyšší orientační hodnota na jedno stavební povolení zaznamenána v okrese Havlíčkův Brod (5 449 tis. Kč) a nejnižší v okrese Žďár nad Sázavou (2 728 tis. Kč).

Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2019

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v 1. až 4. čtvrtletí
 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062