Bytová výstavba na Vysočině v roce 2017: šestý nejvyšší růst počtu zahájených bytů mezi kraji

 

V 1. až 4. čtvrtletí 2017 byla v Kraji Vysočina zahájena výstavba 1 354 bytů, což bylo o 200 bytů více než ve dvanácti měsících roku 2016 (+ 17,3 %, tj. šestý nejvyšší přírůstek v rámci krajů). Počet nově zahájených bytů byl na Vysočině mezi kraji České republiky pátý nejnižší, menší počet zahájených bytů byl zaznamenán pouze v Karlovarském, Libereckém, Ústeckém a Zlínském kraji. Na celkovém počtu zahájených bytů v České republice se Vysočina podílela 4,3 %. Pokles počtu zahájených bytů byl ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 zaznamenán ve dvou regionech, Jihočeském a Ústeckém. K nejvýraznějšímu nárůstu počtu zahájených bytů došlo v Olomouckém kraji (o 74,1 %). Více než třetinový byl nárůst v Praze (o 35,4 %).

Ke zvýšení počtu zahájených bytů v Kraji Vysočina došlo ve čtyřech okresech, nejvýraznější byl nárůst v okrese Jihlava, v němž se počet zahájených bytů oproti roku 2016 zvýšil téměř o tři čtvrtiny (nárůst o 72,8 %). Pokles nové bytové výstavby byl v rámci kraje zaznamenán pouze v okrese Havlíčkův Brod.

Na Vysočině tradičně převládají byty v rodinných domech (76,7 % celkového počtu zahájených - o 17,4 procentního bodu více než v celé České republice). V rámci kraje připadá nejvíce zahájených bytů na Jihlavsko (26 %), podíl zbylých okresů se pohyboval mezi šestnácti až třiadvaceti procenty.

Počet dokončených bytů v Kraji Vysočina v lednu až prosinci 2017 činil 1 014 a oproti období předchozímu roku se zvýšil o necelých pět procent. Vývoj v kraji tak přesně odpovídá celorepublikovému trendu – v celé České republice se počet dokončených bytů zvýšil též o 4,6 %. Zvýšení počtu dokončených bytů bylo zaznamenáno celkem v deseti regionech, nejvýrazněji v Ústeckém kraji (o 29,6 %). K poklesu počtu dokončených bytů došlo v průběhu roku 2017 ve čtyřech regionech, nejvíce v Karlovarském kraji (o 25,1 %).

Ke zvýšení počtu dokončených bytů v Kraji Vysočina došlo ve dvou okresech. Nejvýraznější byl nárůst v okrese Havlíčkův Brod (o 46,9 %). Největší pokles počtu dokončených bytů byl v rámci kraje zaznamenán v okrese Pelhřimov (o 26,3 %).

Ze struktury dokončených bytů vyplývá, že i nadále v Kraji Vysočina jednoznačně převládá výstavba bytů v rodinných domech (81,8 %). Největší podíl dokončených bytů v kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2017 připadl na okres Žďár nad Sázavou (31,1 %), nejméně bytů bylo dokončeno na Pelhřimovsku (13,0 %).

Zahájené a dokončené byty v 1.-4. čtvrtletí 2017
 

Zahájené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí
 

Dokončené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí
 

Dokončené byty v 1.-4. čtvrtletí 2017