Ministerstvo pro místní rozvoj

 

www.mmr.cz

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:
Strategie regionálního rozvoje České republiky
šestiletá

ČR, kraje
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Regionalni-rozvoj/Koncepce-Strategie

strategické dokumenty zpracované ve spolupráci s ČSÚ

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:
Čtvrtletní (měsíční) monitorovací zpráva  o čerpání fondů EU
čtvrtletní, měsíční

ČR

http://dotaceeu.cz/cs/Informace-o-cerpani/Cerpani-v-obdobi-2014-2020?refnodeid=881325
k dispozici od roku 2014

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:
Cestovní ruch v České republice - statistiky a analýzy (ročenky)
roční

ČR, kraje
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Cestovni-ruch/Statistiky-a-analyzy-(1)
k dispozici od roku 2007
Název produktu:

Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:
 
Aktuální časové řady ze statistiky cestovního ruchu (ČR + mezinárodní srovnání)
roční

ČR

http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Statistiky-Analyzy/Aktualni-casove-rady-statistiky-cestovniho-ruchu
k dispozici od roku 1990

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:


Poznámka:

Census ubytovacích zařízení (včetně individuálních),
census cestovních kanceláří a agentur

nepravidelná

ČR, kraje
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Statistiky-Analyzy/Zkvalitneni-statistickych-dat-o-cestovnim-ruchu/Zkvalitneni-informaci-o-vybranych-sektorech-cestov
organizace cenzu a jeho základní výsledky

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:


Poznámka:
Census organizátorů a poskytovatelů kongresového cestovního ruchu
nepravidelná

ČR, kraje
http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Statistiky-Analyzy/Zkvalitneni-statistickych-dat-o-cestovnim-ruchu/Zkvalitneni-informaci-o-kongresovem-a-incentivnim
organizace cenzu a jeho základní výsledky
 
Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:


Poznámka:
Odborné semináře v rámci publicity statistických projektů cestovního ruchu
nepravidelná

ČR, kraje

http://www.mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Statistiky-Analyzy/Zkvalitneni-statistickych-dat-o-cestovnim-ruchu/Odborne-seminare-v-ramci-publicity-statistickych-p
podklady a prezentace ze seminářů

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:

Poznámka:

Seznam cestovních kanceláří
nepravidelná

ČR, adresa
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Cestovni-ruch/Seznam-cestovnich-kancelari
adresář cestovních kanceláří

Název produktu:
Periodicita:
Termín vydání:
Územní členění:
Dostupnost na webu:
Poznámka:

Statistiky a analýzy z oblasti bydlení
nepravidelná

ČR, kraje
https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Bytova-politika/Statistiky-Analyzy
k dispozici od roku 2009