Vydaná stavební povolení na Vysočině v roce 2022: citelný meziroční pokles

 

V Kraji Vysočina bylo v průběhu dvanácti měsíců roku 2022 podle předběžných výsledků vydáno 4 909 stavebních povolení. V mezikrajském srovnání to byl sedmý nejvyšší počet a současně 5,7 % všech povolení vydaných v celé České republice.

Ve srovnání s dvanácti měsíci roku 2021 se počet vydaných stavebních povolení na Vysočině výrazně snížil (o 11,0 %), v celé České republice došlo k poklesu počtu vydaných stavebních povolení pouze o 5,4 %. Ze stavebních povolení vystavených v roce 2022 v kraji připadlo na budovy s byty 34,9 %, na nebytové stavby 23,4 %, na dopravní inženýrské stavby 4,7 % a na ostatní inženýrské stavby 37,0 %.

V rámci Vysočiny připadalo nejvíce vydaných stavebních povolení na okres Třebíč (23,4 %), podíl ostatních okresů se pohyboval zhruba mezi 18 až 20 %. Počet vydaných povolení se meziročně snížil ve všech okresech kraje, nejhlubší pokles byl zaznamenán na Žďársku (více než dvacet procent).

Orientační hodnota staveb, na které bylo v Kraji Vysočina ve čtyřech čtvrtletích 2022 vydáno povolení, dosáhla výše 21 695 mil. Kč, v mezikrajském srovnání šlo o šestou nejnižší hodnotu. Oproti dvanácti měsícům roku 2021 se na Vysočině orientační hodnota staveb zvýšila o 2 916 mil. Kč (o 15,5 %). Ve srovnání se 1. až 4. čtvrtletím 2021 se orientační hodnota staveb zvýšila v deseti regionech, nejvýrazněji v Královéhradeckém kraji, nárůst na Vysočině byl sedmý nejvyšší. K poklesu orientační hodnoty staveb došlo ve čtyřech krajích, zejména v Praze (o 49,5 %). Na celorepublikové úrovni došlo ke snížení orientační hodnoty staveb o 1,6 %, ve srovnání s tím byl nárůst hodnoty staveb na Vysočině o 17,1 procentního bodu vyšší.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení činila ve dvanácti měsících roku 2022 na Vysočině 4 419 tis. Kč, což je výrazně pod republikovou úrovní (5 960 tis. Kč), v mezikrajském srovnání se jedná o pátou nejnižší hodnotu. V rámci Vysočiny byla nejvyšší orientační hodnota na jedno stavební povolení zaznamenána v okrese Třebíč (5 250 tis. Kč), naopak nejnižší v okrese Pelhřimov (3 826 tis. Kč).

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v 1. až 4. čtvrtletí

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062