Stavebnictví v regionech České republiky - 2005 - 2015

 
Kód: 200061-16
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Petra Cuřínová
E-mail: petra.curinova@czso.cz

Celá publikace (9,1 MB) PDF

Zveřejněno dne: 20.04.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.