Bytová výstavba v roce 2011

 

V počtu dokončených bytů Kraj Vysočina nevybočil z celorepublikového trendu. Podle předběžných výsledků byla v roce 2011 v kraji dokončena výstavba 1 347 bytů, což znamená meziroční pokles 24%. Nárůst oproti roku 2010 byl dosažen pouze v Ústeckém kraji (index 112,9). V celé České republice klesl tento ukazatel bytové výstavby o 21,4 %. Ze struktury dokončených bytů vyplývá, že nadále v kraji převládá počet bytů v rodinných domech (74 %). Největší podíl dokončených bytů v kraji připadal na okres Žďár nad Sázavou (24,1 %) a naopak nejméně na okres Pelhřimov (14,2 %).

V loňském roce byla v Kraji Vysočina zahájena výstavba 1 238 bytů, což představuje nárůst o 7,3 % oproti roku 2010. Přesto s nově zahájenými byty je kraj až na 10. místě mezi 14 kraji České republiky. Rovněž z hlediska struktury se na zahájených bytech nejvíce podílí zahájené byty v rodinných domech (72,3 %). Na celkovém počtu zahájených bytů v České republice se náš kraj podílel 4,5 %. V rámci kraje byla stavba největšího počtu bytů zahájena na Jihlavsku, a to 28,7 % z celkového počtu a nejméně na Pelhřimovsku 9,7 %.

Kraj Vysočina v loňském roce vykázal po kraji Pardubickém a Moravskoslezském největší meziroční nárůst stavebních ohlášení a povolení. V průběhu roku 2011 bylo v kraji vydáno 6 479 stavebních ohlášení a povolení, což bylo meziročně o 7,1 % více a představovalo to 6 % všech ohlášení a povolení vydaných v celé České republice. Nejvíce povolení bylo v kraji vystaveno na budovy s byty 29,8 %, na nebytové stavby připadlo 23,2 %, na stavby týkající se ochrany životního prostředí 17,8 % a na ostatní stavby 29,2 %. Průměrná hodnota na jedno stavební ohlášení a povolení v kraji dosáhla výše 2 215 tis. Kč. a Vysočina se tak zařadila na předposlední místo před Pardubický kraj s nejnižší průměrnou hodnotou.Více informací najdete v časových řadách.

  • byty_4q2011.xls