Bytová výstavba v roce 2014: V Kraji Vysočina opět ubylo dokončených bytů

 

V roce 2014 byla v Kraji Vysočina zahájena výstavba 859 bytů, což představuje oproti dvanácti měsícům roku 2013 mírný pokles, a to o 2,5 %. Počet nově zahájených bytů byl na Vysočině mezi kraji České republiky třetí nejnižší, menší počet zahájených bytů byl zaznamenán pouze v Karlovarském a Libereckém kraji. Na celkovém počtu zahájených bytů v České republice se Vysočina podílela 3,5 %. Nárůst počtu zahájených bytů byl proti roku 2013 zaznamenán v osmi regionech (největší v Hlavním městě Praze), v rámci celé České republiky stoupl tento ukazatel o 10,1 %. Meziroční úbytek počtu zahájených bytů byl evidován v šesti regionech, největší, více než desetiprocentní pokles byl v Karlovarském a Olomouckém kraji.

Mírný pokles počtu zahájených bytů byl v Kraji Vysočina ovlivněn především vývojem v okresech Žďár nad Sázavou a Třebíč, v nichž se počet zahájených bytů oproti roku 2013 snížil o 25,1 % a 12,1 %. Celkový trend v kraji nezvrátil ani výrazný nárůst nové bytové výstavby v okrese Havlíčkův Brod (o 33,1 %).

I nadále na Vysočině tradičně převládají byty v rodinných domech (70,2 % celkového počtu). V rámci kraje byla výstavba největšího počtu bytů zahájena na Havlíčkobrodsku, a to 27,1 % z celkového počtu bytů, nejméně v  okrese Pelhřimov (10,8 %).

Počet dokončených bytů se v Kraji Vysočina v roce 2014 oproti předchozímu roku snížil, tento pokles je navíc podstatně hlubší než na celorepublikové úrovni (o 4,6 procentního bodu). V kraji byla dokončena výstavba 1 075 bytů, což znamená meziroční pokles o 10,0 %. Zvýšení počtu dokončených bytů oproti stejnému období předchozího roku bylo zaznamenáno pouze ve třech regionech, nejvýrazněji v Hlavním městě Praze (o 22,9 %). Naopak nejvíce se počet dokončených bytů snížil v Karlovarském kraji (o 24,6 %), v celé České republice poklesl tento ukazatel bytové výstavby o 5,4 %.

Ze struktury dokončených bytů vyplývá, že i nadále v Kraji Vysočina jednoznačně převládá výstavba bytů v rodinných domech (77,6 %). Největší podíl dokončených bytů v kraji v tomto období připadl na okres Žďár nad Sázavou, a to 27,7 % z celkového počtu dokončených bytů, naopak okres Pelhřimov se na jejich celkovém počtu podílel pouze 14,6 % a okres Havlíčkův Brod 17,3 %.

 

 

 

 

  Další informace naleznete: Časové řady dat za bytovou výstavbu, stavební povolení
 

  • byty_2014