Stavební povolení na Vysočině v roce 2016: přírůstek o více než 10 % proti předchozímu roku

 

V Kraji Vysočina bylo v průběhu roku 2016 vydáno 4 556 stavebních povolení. V mezikrajském srovnání to byl osmý nejvyšší počet a současně 5,5 % všech povolení vydaných v celé České republice. Proti roku 2015 to představuje zvýšení o 434 povolení (o 10,5 %), ve srovnání s celorepublikovou úrovní je to nárůst o 6,9 procentního bodu vyšší. Na budovy s byty bylo v kraji vystaveno 35,0 % povolení, na nebytové stavby připadlo 25,9 %, na stavby týkající se ochrany životního prostředí 11,6 % a na ostatní stavby 27,5 %.

V rámci Vysočiny připadalo nejvíce vydaných stavebních povolení na okresy Žďár nad Sázavou (21,8 %) a Třebíč (21,6 %), nejméně na Pelhřimovsko (17,5 %), meziokresní rozdíly většinou nejsou příliš výrazné. Počet vydaných povolení se meziročně snížil pouze na Jihlavsku, kde byl proti roku 2015 zaznamenán nepatrný pokles (o 0,6 %). Nejvýrazněji, více než o čtyřicet procent, vzrostl počet vydaných stavebních povolení v okrese Pelhřimov. Z celkového počtu vydaných povolení na stavby na ochranu životního prostředí byl nejvyšší podíl zaznamenán v okresech Jihlava (33,8 %) a Žďár nad Sázavou (29,2 %), naopak nejméně na Havlíčkobrodsku (7,2 %) a Pelhřimovsku (9,6 %).

Orientační hodnota staveb, na které bylo v Kraji Vysočina v čtyřech čtvrtletích roku 2016 vydáno povolení, dosáhla výše 12 045 mil. Kč, kraj se tak v mezikrajském srovnání zařadil až na jedenácté místo. Oproti roku 2015 se na Vysočině orientační hodnota staveb zvýšila o 710 mil. Kč (o 6,3 %). Ve srovnání s čtyřmi čtvrtletími 2015 se orientační hodnota staveb zvýšila ve všech regionech s výjimkou Hlavního města Prahy, nejvýrazněji v Ústeckém kraji (o 150 procent). Růst orientační hodnoty staveb byl na Vysočině výrazně podprůměrný – pomineme-li výše zmíněnou Prahu, byl v mezikrajském srovnání nejnižší.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení činila v prvním až čtvrtém čtvrtletí 2016 na Vysočině 2 644 tis. Kč, což je výrazně pod republikovou úrovní (3 411 tis. Kč), v mezikrajském srovnání se jedná o třetí nejnižší hodnotu. V rámci Vysočiny byla nejvyšší orientační hodnota na jedno stavební povolení evidována v okrese Havlíčkův Brod (3 077 tis. Kč) a nejnižší v okrese Žďár nad Sázavou (2 123 tis. Kč).

Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. - 4. čtvrtletí 2016
Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. - 4. čtvrtletí 2016

 

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v 1. - 4. čtvrtletí

 

 

Další informace naleznete: Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky – časové řady

  • Tabulky - stavební povolení a hodnota staveb v roce 2016