Stavební povolení na Vysočině v roce 2014

 

V Kraji Vysočina bylo v lednu až prosinci roku 2014 vydáno 4 040 stavebních povolení. V mezikrajském srovnání to byl pátý nejnižší počet a jedná se o 5,1 % všech povolení vydaných v celé České republice. Proti roku 2013 byl zaznamenán významný propad, a to o 982 povolení (o 19,6 %), což je v mezikrajském srovnání největší pokles. Na budovy s byty bylo v kraji vystaveno 32,8 % povolení, na nebytové stavby připadlo 27,7 %, na stavby týkající se ochrany životního prostředí 13,2 % a na ostatní stavby 26,3 %.

V rámci Vysočiny připadalo nejvíce vydaných stavebních povolení na okresy Jihlava (22,2 %) a Třebíč (21,8 %), naopak nejméně na Pelhřimovsko (16,0 %), meziokresní rozdíly však s výjimkou pelhřimovského okresu nejsou příliš výrazné. Počet vydaných povolení se meziročně snížil ve všech okresech, nejvíce v okrese Žďár nad Sázavou (o 48,0 %), nejméně na Havlíčkobrodsku (pouze o 0,1 %). Z celkového počtu vydaných povolení na stavby na ochranu životního prostředí byl nejvyšší podíl zaznamenán v okresech Žďár nad Sázavou (34,8 %), naopak nejméně na Havlíčkobrodsku (7,3 %) a Pelhřimovsku (8,6 %).

Orientační hodnota staveb, na které bylo v Kraji Vysočina v roce 2014 vydáno povolení, dosáhla výše 10 051 mil. Kč, kraj se tak zařadil na jedenácté místo v mezikrajském srovnání. Oproti roku 2013 se na Vysočině orientační hodnota staveb snížila o 765 mil. Kč (o 7,1 %). Oproti dvanácti měsícům roku 2013 se orientační hodnota staveb zvýšila ve čtyřech regionech, nejvýrazněji v Královéhradeckém kraji.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení činila v roce 2014 na Vysočině 2 488 tis. Kč, což je výrazně pod republikovou úrovní (3 148 tis. Kč) a mezi kraji se jedná o pátou nejnižší hodnotu. V rámci Vysočiny byla nejvyšší orientační hodnota na jedno stavební povolení evidována v okrese Jihlava (3 954 tis. Kč) a nejnižší v okresech Žďár nad Sázavou (1 918 tis. Kč) a Pelhřimov (1 953 tis. Kč).

 

 

 

 Další informace naleznete: Časové řady dat za bytovou výstavbu, stavební povolení

 

  • povoleni
  • hodnota_staveb