Stavební povolení na Vysočině v roce 2017: proti předchozímu roku mírný přírůstek

 

V Kraji Vysočina bylo v průběhu čtyř čtvrtletí roku 2017 vydáno 4 625 stavebních povolení. V mezikrajském srovnání to byl osmý nejvyšší počet a současně 5,5 % všech povolení vydaných v celé České republice. Proti roku 2016 to představuje nárůst o 69 povolení (o 1,5 %), v celé České republice došlo ke zvýšení počtu vydaných stavebních povolení o 1,0 %. Na budovy s byty bylo v kraji vystaveno 36,7 % povolení, na nebytové stavby připadlo 24,0 %, na stavby týkající se ochrany životního prostředí 11,4 % a na ostatní stavby 27,9 %.

V rámci Vysočiny připadalo nejvíce vydaných stavebních povolení na okresy Žďár nad Sázavou (21,7 %) a Jihlava (21,5 %), nejméně na Pelhřimovsko (17,6 %), meziokresní rozdíly však většinou nejsou příliš výrazné. Počet vydaných povolení se meziročně snížil pouze v jediném okrese kraje, třebíčském, konkrétně o 2,6 %. Nejvýrazněji, o 4,9 %, vzrostl počet vydaných stavebních povolení v okrese Jihlava. Z celkového počtu vydaných povolení na stavby na ochranu životního prostředí připadal lví podíl na okres Jihlava (35,2 %), naopak nejméně na Pelhřimovsko (7,6 %).

Orientační hodnota staveb, na které bylo v Kraji Vysočina v roce 2017 vydáno povolení, dosáhla výše 14 893 mil. Kč, kraj se tak v mezikrajském srovnání zařadil až na jedenácté místo. Oproti dvanácti měsícům roku 2016 se na Vysočině orientační hodnota staveb zvýšila o 2,85 mld. Kč (o 23,6 %). Ve srovnání se čtyřmi čtvrtletími 2016 se orientační hodnota staveb zvýšila téměř ve všech regionech, výjimkou byl Jihočeský kraj (pokles o 7,7 %), nejvýraznější byl nárůst v Královéhradeckém kraji (o 56,3 %). Růst orientační hodnoty staveb byl na Vysočině nadprůměrný – v mezikrajském srovnání čtvrtý nejvyšší.

Průměrná hodnota na jedno stavební povolení činila ve dvanácti měsících roku 2017 na Vysočině 3 220 tis. Kč, což je výrazně pod republikovou úrovní (4 193 tis. Kč), v mezikrajském srovnání se jedná o devátou nejvyšší hodnotu. V rámci Vysočiny byla nejvyšší orientační hodnota na jedno stavební povolení evidována v okrese Pelhřimov (4 055 tis. Kč) a nejnižší v okrese Žďár nad Sázavou (2 741 tis. Kč).

Vydaná stavební povolení podle krajů v 1.-4. čtvrtletí 2017
Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1.-4. čtvrtletí 2017


Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v 1.-4. čtvrtletí