Bytová výstavba na Vysočině v roce 2020: nárůst počtu dokončených bytů

 

V 1. až 4. čtvrtletí 2020 byla v Kraji Vysočina zahájena výstavba 1 751 bytů, což bylo o 11 bytů méně než ve dvanácti měsících roku 2019 (-0,6 %), v mezikrajském srovnání šlo o velmi mírný pokles. Počet nově zahájených bytů byl na Vysočině mezi kraji České republiky sedmý nejnižší, nižší počet zahájených bytů byl zaznamenán v Zlínském, Pardubickém, Královéhradeckém, Ústeckém, Libereckém a Karlovarském kraji. Na celkovém počtu zahájených bytů v České republice se Vysočina podílela 5,0 %.

Pokles počtu zahájených bytů byl ve srovnání s rokem 2019 zaznamenán v devíti regionech, nejvýraznější v Libereckém kraji (o 36,6 %). K nejvýraznějšímu nárůstu počtu zahájených bytů došlo v Plzeňském kraji.

Ke zvýšení počtu zahájených bytů v Kraji Vysočina došlo ve dvou okresech, žďárském (o 36,7 %) a třebíčském (o 33,0 %), ve zbylých okresech byl zaznamenán pokles, nejhlubší na Jihlavsku (o 36,8 %). Výstavba většího počtu bytů v bytových domech byla zahájena zejména v okresech Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou.

Na Vysočině tradičně převládají byty v rodinných domech, ve čtyřech čtvrtletích roku 2020 dosáhl jejich podíl 62,1 % z celkového počtu zahájených bytů, což bylo bezmála o sedm procentních bodů více než v celé České republice. Podíl nově zahájených bytů v bytových domech činil v kraji 19,4 %. V rámci Vysočiny připadlo nejvíce zahájených bytů na Žďársko (26,6 %), nejméně na okres Pelhřimov 16,6 %).

Počet dokončených bytů v Kraji Vysočina v lednu až prosinci 2020 činil 1 556 a oproti dvanácti měsícům předchozího roku se zvýšil o 4,9 %. Vývoj v kraji se tak podstatně lišil od celorepublikového trendu – v celé České republice se počet dokončených bytů snížil o 5,4 %. Vysočina byla jedním ze tří regionů České republiky, ve kterém bylo zaznamenáno meziroční zvýšení počtu dokončených bytů, mimo ní k tomu došlo v Olomouckém (o 11,4 %) a Moravskoslezském kraji (o 11,5 %). Ve zbylých regionech se počet dokončených bytů meziročně snížil, zejména to platí o Jihočeském  kraji (-25,1 %).

Ke zvýšení počtu dokončených bytů došlo v rámci kraje v okresech Pelhřimov (o 33,9 %), Jihlava (o 18,1 %) a Žďár nad Sázavou (o 12,9 %). Nejvýraznější pokles byl zaznamenán v okrese Třebíč (o 24,4 %).

Ze struktury dokončených bytů vyplývá, že i nadále u nich v Kraji Vysočina převládá výstavba bytů v rodinných domech (67,9 %). Největší podíl dokončených bytů v kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2020 připadl na okresy Žďár nad Sázavou (27,6 %) a Jihlava (26,8 %), nejméně bytů bylo dokončeno na Třebíčsku (15,0 %), ovšem podíl zbylých dvou okresů je jen o desetiny procent vyšší.

Zahájené a dokončené byty v 1. až 4. čtvrtletí 2020

Zahájené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí

Dokončené byty v Kraji Vysočina podle čtvrtletí
 

Dokončené byty v 1. až 4. čtvrtletí 2020

 

 

Kontakt:

Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062