Bytová výstavba v Kraji Vysočina v dlouhodobém vývoji - 2020

 
Kód: 330262-21
Informační služby: tel: 567 109 062
E-mail: infoservisvys@czso.cz
Kontakt: Ing. Jiří Teplý
E-mail: j.teply@czso.cz

Celá publikace v pdf (9,1 MB) PDF
Všechna data publikace (462 kB) ZIP
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
Metodické vysvětlivky PDF
1. Bytová výstavba v České republice PDF
2. Bytová výstavba v Kraji Vysočina a jeho okresech podle fází PDF
3. Dokončená bytová výstavba v Kraji Vysočina PDF
4. Rozmístění dokončené bytové výstavby v Kraji Vysočina PDF
5. Náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Kraji Vysočina PDF
Tabulková příloha
Kartogramy
Grafy

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.