Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje hl. m. Prahy - 2021

 
Kód: 330138-22
Informační služby: tel: 274 052 673
E-mail: infoservispraha@czso.cz
Kontakt: Mgr. Jana Podhorská
E-mail: jana.podhorska@czso.cz

Celá publikace v pdf (2 MB) PDF
Všechna data publikace (4 MB) ZIP
Úvod PDF
Souhrn hlavních poznatků PDF
1. Demografický vývoj PDF

Sídelní struktura
Vývoj počtu obyvatel
Narození, zemřelí, sňatky, rozvody, migrace, potraty, naděje dožití
Věková struktura, index stáří

2. Sociální vývoj PDF
Zaměstnanost a ekonomická aktivita
Nezaměstnanost podle MPSV
Příjmy a životní podmínky domácností
Mzdy
Vzdělávání
Zdravotnictví
Nemocenské pojištění a státní sociální podpora
Zařízení sociálních služeb, držitelé průkazů osob se zdravotním postižením
Důchodci, důchody
3. Ekonomický vývoj PDF

Makroekonomický rámec
Věda, IT
Využívání informačních technologií
Ekonomické subjekty
Průmysl a energetika
Stavebnictví, stavební povolení
Bytová výstavba
Doprava, nehody
Cestovní ruch

4. Životní prostředí PDF

Půdní fond, chráněná území
Chráněná území
Vodovody a kanalizace

Emise

Odpady

Výdaje na ochranu životního prostředí

5. Mezikrajské srovnání PDF
Demografický vývoj
Sociální vývoj
Ekonomický vývoj
Životní prostředí
Tabulková příloha
Kartogramy
Archiv:
  • rok 2022  |  2021
  • rok 2020  |  2019
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.10.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.