Trh práce v ČR - časové řady - 1993–2022

 
Kód: 250130-23
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Marta Petráňová
E-mail: marta.petranova@czso.cz

Všechna data publikace (9 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Obsah publikace Word PDF
Základní metodické přístupy Word PDF
Metodické vysvětlivky Word PDF
    Vazba na mezinárodní normy
    Metodika ukazatelů VŠPS
    Ekonomický status
    Zaměstnanost
    Nezaměstnanost
    Relativní ukazatele
    Další speciální ukazatele
Poznámky k časovým řadám Word PDF
    Odhady intervalů spolehlivosti
    Způsob použití přílohových tabulek
    Použité zdroje a číselníky
    Charakteristika číselníků
    Vývoj metodiky ukazatelů a charakter jejich změn
    Přehled tabulek
    Technické poznámky
    Dostupnost publikace

Tabulková část

I. okruh OBYVATELSTVO ČESKÉ REPUBLIKY
101R (K) Věk a vzdělání populace
102R (K) Věk populace dle ekonomického postavení
103R Pracovní síla podle regionů soudržnosti a krajů
104Q Pracovní síla podle regionů soudržnosti a krajů

II. okruh ZAMĚSTNANÍ V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
201R Zaměstnanost v NH podle regionů soudržnosti a krajů
202Q Zaměstnanost v NH podle regionů soudržnosti a krajů
203R (K) Věk a vzdělání zaměstnaných v NH
204R (K) Odvětví činnosti zaměstnaných v NH
205R (K) Klasifikace zaměstnání a postavení zaměstnaných v NH
206R Druhé (další) zaměstnání v NH podle regionů soudržnosti a krajů
207Q Druhé (další) zaměstnání v NH podle regionů soudržnosti a krajů
208R Postavení v zaměstnání a odvětví činnosti v druhém (dalším) zaměstnání

III. okruh NEZAMĚSTNANÍ
301R Nezaměstnanost podle regionů soudržnosti a krajů
302Q Nezaměstnanost podle regionů soudržnosti a krajů
303R (K) Věk a vzdělání nezaměstnaných
304R (K) Způsob a doba hledání zaměstnání

IV. okruh MÍRY
401R Míra nezaměstnanosti podle regionů soudržnosti a krajů
402Q Míra nezaměstnanosti podle regionů soudržnosti a krajů
403R (K) Míra nezaměstnanosti dle věkových skupin a vzdělání
404R Míra ekonomické aktivity podle regionů soudržnosti a krajů
405Q Míra ekonomické aktivity podle regionů soudržnosti a krajů
406R (K) Míra ekonomické aktivity dle věkových skupin a vzdělání

Přílohy
Odhady 95% intervalu spolehlivosti odhadů základních úhrnů za populaci 15letých a starších
Odhady 95% intervalu spolehlivosti odhadů dílčích úhrnů za populaci 15letých a starších na úrovni ČR
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 18.12.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.