Pohyb obyvatelstva - rok 2022

Počet narozených v roce 2022 prudce poklesl

21.03.2023
Kód: 130080-22
 

Obyvatelstvo České republiky během roku 2022 narostlo z 10,517 na 10,533 milionu. Veškerý, téměř 17tisícový, přírůstek zajistilo kladné saldo zahraničního stěhování. Oproti roku 2021 bylo loni výrazně více sňatků, naopak méně zemřelých, narozených i rozvodů.

Počet obyvatel České republiky během roku 2022 vzrostl o 16,7 tisíce na 10,533 milionu. Bilance obyvatel nezahrnuje osoby, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Podle údajů Cizineckého informačního systému mělo ke konci loňského roku tento typ pobytového oprávnění 432 tisíc osob. Saldo běžného zahraničního stěhování dosáhlo 37,1 tisíce, když pobyt v Česku si nově registrovalo 57,1 tisíce osob a naopak ukončení pobytu bylo evidováno u 20,1 tisíce osob.

Bilance přirozené měny byla třetím rokem v řadě výrazně záporná (−20,4 tisíce v roce 2022). Počet zemřelých sice meziročně znatelně poklesl (o 19,7 tisíce na 120,2 tisíce), citelně se snížil ale i počet živě narozených dětí. „Po přechodném zvýšení porodnosti v roce 2021 se loni živě narodilo meziročně o 12 tisíc dětí méně, a to 99,8 tisíce. Úbytek narozených byl zaznamenáván i v letech 2018 až 2020 a částečně souvisí se změnami věkového složení žen reprodukčního věku. V roce 2022 navíc klesl i průměrný počet dětí narozených jedné ženě, meziročně z 1,83 na 1,66. Obdobná úroveň plodnosti byla u nás také před šesti lety,“ říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Do manželství vloni vstoupilo 54,5 tisíce párů snoubenců, což bylo o 17 % více než o rok dříve a jen o necelých 400 méně než v roce 2019, kdy vrcholil šestiletý růst sňatečnosti. Rozvedeno bylo 19,3 tisíce manželství, meziročně o 1,8 tisíce méně. Počet potratů se meziročně mírně snížil (o 0,4 tisíce) na 27,6 tisíce, přibylo ale umělých přerušení těhotenství (o 0,9 tisíce na 16,4 tisíce).

Pohyb a počet obyvatel v letech 2021 a 2022

____________________

Poznámky:
Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány v České republice v termínu, který umožnil jejich zařazení do statistiky.
Veškeré údaje za rok 2022 jsou předběžné (a nezahrnují osoby s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace).

ČSÚ v současné době zpracovává dostupná administrativní data s cílem posoudit charakter pobytu u držitelů dočasné ochrany udělené v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině z hlediska naplnění definice dlouhodobého (obvyklého) pobytu a metodického doporučení Eurostatu k zahrnování osob s dočasnou ochranou do statistiky obyvatelstva dané země. Na základě dat v dalších dostupných administrativních zdrojích lze odhadnout jejich počet v ČR ke konci roku 2022 na 306 tisíc osob. Podrobnosti lze nalézt v příloze – Tab. 2. Tento odhad bude podléhat dalšímu zpřesnění v souvislosti s aktualizací údajů v administrativních datech, zejména pak s prodlužováním dočasné ochrany.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva, tel. 274 052 160, e-mail: robert.sanda@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, oddělení demografické statistiky, tel. 274 052 184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz

Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (MV ČR) a Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Termín ukončení sběru dat: 15. března 2023
Navazující datová sada: 130062-22 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – rok 2022

https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41180

Související časové řady: https://www.czso.cz/csu/czso/oby_cr_m
Termín zveřejnění další RI: 12. června 2023

 • coby032123.docx
 • Příloha:
 • Tab. 1 Počet a pohyb obyvatel (absolutně, relativně, meziroční změny)
 • Graf 1 Obyvatelstvo, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Graf 2 Pohyb obyvatel, 1. – 4. čtvrtletí (absolutní počty)
 • Graf 3 Živě narození, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Graf 4 Zemřelí, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Graf 5 Sňatky, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Graf 6 Rozvody, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Tab. 2 Počet osob s platnou dočasnou ochranou v ČR v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině k 31. 12. 2022
 • Vyjádření Michaely Němečkové z oddělení demografické statistiky ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 21.03.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz