Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2016

Narozených mimo manželství stále přibývá

13.06.2016
Kód: 130080-16
 

Obyvatelstvo České republiky se v prvních třech měsících roku 2016 rozrostlo o 4,7 tisíce osob na 10 558,5 tisíce. Přírůstek zajistilo kladné saldo zahraniční migrace (5,5 tisíce), saldo přirozené měny bylo záporné (-0,9 tisíce). Počet živě narozených (27,1 tisíce) se meziročně mírně zvýšil, výrazně ubylo zemřelých (28,0 tisíce). Ve srovnání s obdobím leden-březen 2015 byl letos nižší i počet sňatků a rozvodů.

Podle předběžné statistické bilance se počet obyvatel České republiky mezi 1. lednem a 31. březnem roku 2016 zvýšil o 4,7 tisíce osob na 10 558,5 tisíce. Přírůstek zajistilo pouze zahraniční stěhování, jehož saldo činilo 5,5 tisíce osob. Přirozenou měnou, i přes výrazný pokles počtu zemřelých, 859 osob z populace ubylo.

V 1. čtvrtletí 2016 se podle předběžných údajů živě narodilo 27,1 tisíce dětí, o 0,3 tisíce více než v témže období o rok dříve. Nejvíce dětí se narodilo ženám ve věku 31 let, u prvorozených dětí převládaly rodičky ve věku 29 let. Počet živě narozených se meziročně zvýšil pouze u dětí narozených mimo manželství (+653). Jejich podíl na celkovém počtu živě narozených vzrostl na 49,2 %, když v úhrnu za rok 2015 byl 47,8 %.

Počet zemřelých za 1. čtvrtletí roku 2016 byl 28,0 tisíce, o 3,6 tisíce nižší než v  roce 2015, kdy však zemřelo vůbec nejvíce obyvatel za jedno čtvrtletí od roku 1996. Zemřelým bylo v průměru 75,6 let (mužům 72,2 let a ženám 79,1 let). Téměř 45 % zemřelých (12,5 tisíce) bylo starších 80 let, dalších 44 % (12,2 tisíce) bylo ve věku mezi 60 a 80 lety. Před dosažením jednoho roku věku zemřelo v letošním prvním čtvrtletí 75 dětí. Kojenecká úmrtnost se ve srovnání s úhrnem roku 2015 zvýšila z 2,5 na 2,8 ‰.

V průběhu prvních tří měsíců roku 2016 vstoupilo do manželství 3,3 tisíce párů snoubenců, o 0,4 tisíce méně než ve stejném období roku 2015. První manželství uzavřelo 2,1 tisíce mužů a 2,0 tisíce žen, v průměru ve věku 32,9 let, resp. 30,1 let. Do manželství vyššího pořadí vstoupili muži v průměru ve věku 50,0 let a ženy ve věku 45,2 let.

Soudy České republiky vydaly v průběhu prvního čtvrtletí roku 2016 rozhodnutí o 6,3 tisících rozvodech. Byl to počet srovnatelný s rokem 2015. V rámci pětiletých skupin délky trvání manželství byly nejčetnější rozvody po 5 až 9 letech, v průměru rozvedené manželství trvalo 14,8 let. Celkem 3,7 tisíce rozvodů (58,5 %) ukončilo manželství s nezletilými dětmi. Rozvod se dotkl téměř 5,7 tisíce dětí.

Podle předběžných výsledků se letos do konce března do ČR ze zahraniční přistěhovalo 10,5 tisíce osob a 5,0 tisíce se z ČR vystěhovalo. Bilance zahraničního stěhování tak byla kladná ve výši 5,5 tisíce, o 1,2 tisíce vyšší než v prvním čtvrtletí 2015. Nejvyšší kladné saldo stěhování bylo zaznamenáno s občany Slovenska (1,4 tisíce) a Ukrajiny (0,7 tisíce), kteří dominovali mezi přistěhovalými. Třetí nejvyšší saldo patřilo v letošním prvním čtvrtletí občanům Rumunska (0,3 tisíce) a čtvrté občanům Vietnamu (0,3 tisíce). Saldo občanů ČR zůstalo kladné (+17), ačkoliv byli nejčetnější skupinou mezi vystěhovalými.

________________________
Poznámky:
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají i občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za rok 2016 jsou předběžné.
Informace o potratech za 1. čtvrtletí 2016 nejsou obsaženy z důvodu neúplnosti dat poskytnutých Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Josef Škrabal, ředitel odboru statistiky obyvatelstva,
tel. 274 052 189, e-mail: josef.skrabal@czso.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, oddělení demografické statistiky,
tel. 274 052 184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (MV ČR) a Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Termín ukončení sběru dat: 18. května 2016

Navazující datová sada: 130062-16 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2016
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41180

Termín zveřejnění další RI: 12. září 2016

  • coby061316.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.06.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz