Pohyb obyvatelstva - 1. - 3. čtvrtletí 2014

Narozených je více než zemřelých

12.12.2014
Kód: 130080-14
 

Počet obyvatel České republiky během prvních tří čtvrtletí roku 2014 vzrostl o 16,1 tisíce na 10 528,5 tisíce osob. Na přírůstku se kromě kladného salda zahraničního stěhování (11,0 tisíce) opět podílela i převaha narozených nad zemřelými (o 5,1 tisíce). Meziročně se zvýšil počet sňatků, živě narozených a přistěhovalých, naopak méně bylo zemřelých, vystěhovalých, potratů a rozvodů. 

Podle předběžné statistické bilance se během období leden až září 2014 počet obyvatel České republiky zvýšil o 16,1 tisíce na 10 528,5 tisíce. Téměř třetinu přírůstku zajistila převaha živě narozených nad zemřelými (o 5,1 tisíce), bilance zahraničního stěhování přidala ČR 11,0 tisíce obyvatel. Ve stejném období předchozího roku přitom byly obě složky bilance záporné.

Během 1. až 3. čtvrtletí roku 2014 se podle předběžných údajů živě narodilo 82,7 tisíce dětí, o 1,5 tisíce více než ve stejném období roku 2013. Relativně nejvíce meziročně vzrostl počet dětí narozených ve třetím a vyšším pořadí (o 3 %), v absolutním počtu ale nejvíce přibylo prvorozených (o 705). Veškerý meziroční nárůst připadl na děti narozené svobodným ženám (+2,2 tisíce), ostatní ženy rodily méně. Podíl dětí narozených mimo manželství se zvýšil na 46,5 %, zatímco v 1. až 3. čtvrtletí roku 2013 byl 44,9 %. 

Do konce září letošního roku podle předběžných údajů zemřelo 77,7 tisíce obyvatel ČR. Jde o počet o 5,0 tisíce nižší než v předcházejícím roce, odrážející nižší počet zemřelých zejména v prvních dvou měsících roku. Výraznější byl úbytek zemřelých u žen. Čtyřicet čtyři ze sta zemřelých se dožili 80 či více let. Do jednoho roku věku zemřelo 203 dětí (2,5 z tisíce živě narozených). 

Počet sňatků je v letošním roce prozatím o 1,2 tisíce vyšší než v 1. až 3. čtvrtletí 2013, celkem bylo uzavřeno 39,1 tisíce manželství. Nejvýrazněji meziročně vzrostl počet sňatků v lednu a únoru, nejvíce manželství bylo jako tradičně uzavřeno v měsíci červnu (8,4 tisíce). Ženiši byli nejčastěji ve věku 30 let a nevěsty ve věku 28 let. 

Počet rozvodů za prvních devět měsíců roku 2014 meziročně poklesl o 269 na 19,8 tisíce. Rozvedené manželství v průměru trvalo 14,7 roku, nejpočetnější však byly rozvody po 6 letech trvání manželství. Rozvod se podle dat Ministerstva spravedlnosti ČR dotkl celkem 17,2 tisíců nezletilých dětí. Rozvodů manželství s nezletilými dětmi bylo celkem 11,3 tisíce, ostatních 8,5 tisíce rozvodů (43 %) ukončilo manželství bez nezletilých dětí.

Podle údajů ÚZIS ČR bylo v 1. až 3. čtvrtletí 2014 registrováno 27,8 tisíce potratů, meziročně o 552 méně. Do kategorie samovolných potratů se řadilo 10,3 tisíce (37 %) potratů, umělých přerušení těhotenství bylo 16,6 tisíce (60 %). Nejvíce jich bylo provedeno u svobodných žen, a z nich u žen bezdětných. U vdaných převažují umělá přerušení těhotenství žen s dvěma dětmi. 

Bilance zahraničního stěhování za období leden až září 2014 byla podle předběžných údajů kladná ve výši 11,0 tisíce. Do České republiky se přistěhovalo 31,4 tisíce osob, ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 o 10,7 tisíce více, zatímco počet vystěhovalých se snížil o 1,1 tisíce na 20,4 tisíce. Více než pětina přistěhovalých i vystěhovalých měla státní občanství Ukrajiny, mezi přistěhovalými dále dominují občané Slovenska a Ruska, mezi vystěhovalými občané ČR a Ruska. Saldo zahraničního stěhování bylo ve sledovaném období roku 2014 nejvyšší s občany Slovenska (4,3 tisíce), Ukrajiny (2,0 tisíce) a Německa (1,2 tisíce). Bilance zahraničního stěhování občanů ČR byla záporná (-0,8 tisíce).


Poznámky
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají i občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za rok 2014 jsou předběžné.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Josef Škrabal, ředitel odboru statistiky obyvatelstva, tel. 274 052 189, e-mail:josef.skrabal@czso.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, oddělení demografické statistiky, tel. 274 052 184, e-mail:michaela.nemeckova@czso.cz 
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (MV ČR) a Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Termín ukončení sběru dat: 20. listopadu 2014
Navazující datová sada: 130062-14 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR (1.-3. čtvrtletí 2014)
http://www.czso.cz/csu/czso/stav-a-pohyb-obyvatelstva-v-cr-3-ctvrtleti-2014-4bjunfbuek
Termín zveřejnění další RI: 23. března 2015

  • coby121214.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz