Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2022

22. únor byl pro snoubence mimořádně atraktivní

13.06.2022
Kód: 130080-22
 

Počet obyvatel České republiky v průběhu prvního čtvrtletí roku vzrostl podle předběžných výsledků o 3,2 tisíce na 10,52 milionu. Přírůstek byl vytvořen pouze kladným saldem zahraniční migrace (10,8 tisíce), neboť přirozenou měnou obyvatel ubylo (o 7,6 tisíce). Počet sňatků meziročně vzrostl, naopak živě narozených dětí a zemřelých obyvatel bylo oproti 1. čtvrtletí roku 2021 méně.

Podle bilance ČSÚ tvořilo k 31. březnu populaci České republiky necelých 10,52 milionu osob. Tento údaj nezahrnuje osoby, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. (Podle údajů Cizineckého informačního systému šlo na konci prvního čtvrtletí o 250 tisíc osob). V rámci běžné migrace se do České republiky ze zahraničí přistěhovalo celkem 19,2 tisíce osob, naopak 8,3 tisíce osob bylo evidováno jako vystěhovalých.

Počet živě narozených dětí během 1. čtvrtletí dosáhl 24,2 tisíce a byl nižší než počet zemřelých obyvatel, který činil 31,9 tisíce. Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2021 bylo sice letos zemřelých výrazně méně (o 15,0 tisíce, resp. o 32 %), oproti průměru z let 2015–2019 však jejich počet zůstal mírně (o 3,5 %) nadprůměrný. Nejvíce zemřelých aktuálně připadá na silný poválečný ročník 1946.

Do manželství vstoupilo během ledna až března letošního roku 4,2 tisíce párů snoubenců, o 1,3 tisíce více než o rok dříve a nejvíce od roku 2009. „Snoubence během prvního čtvrtletí nejvíce lákaly únorové termíny. Celkem bylo v únoru uzavřeno 2 211 manželství a téměř 1 100, polovina z nich, v jediný den – v úterý 22. 2. 2022. Běžně se přitom v únorové úterý koná do 20 svateb. Více než tisícový denní počet byl v průběhu prvního čtvrtletí naposledy zaznamenán před 20 lety, 2. 2. 2002, tehdy však šlo o sobotu,“ říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky.

Graf - Pohyb a počet obyvatel, 1. čtvrtletí


***

Detailnější informace o demografickém vývoji naleznete v doplňující informaci k RI.

___________________ 

Poznámky:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně.
Veškeré údaje za rok 2022 jsou předběžné.
Údaje o rozvodech za 1. čtvrtletí 2022 nejsou obsaženy z důvodu přechodu na revidované Hlášení o rozvodu/Statistický list pro rozvodovou agendu.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva, tel. 274 052 160, e-mail: robert.sanda@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, oddělení demografické statistiky, tel. 274 052 184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (MV ČR) a Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Termín ukončení sběru dat: 1. červen 2022
Navazující datová sada: 130062-22 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. čtvrtletí 2022
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41180
Související časové řady: https://www.czso.cz/csu/czso/oby_cr_m
Termín zveřejnění další RI: 12. září 2022

 • coby061322.docx
 • Příloha:
 • Doplňující informace k RI
 • Tab. 1 Počet a pohyb obyvatel (absolutně, relativně, meziroční změny)
 • Graf 1 Obyvatelstvo, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Graf 2 Pohyb obyvatel, 1. čtvrtletí (absolutní počty)
 • Graf 3 Živě narození, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Graf 4 Zemřelí, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Graf 5 Sňatky, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Tab. 2 Počet osob s pobytovým oprávněním v ČR v souvislosti s válkou na Ukrajině (k 1. 4. 2022)
 • Vyjádření Michaely Němečkové z oddělení demografické statistiky ČSÚ
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.06.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz