Pohyb obyvatelstva - 1. - 3. čtvrtletí 2015

Přirozená měna v záporných číslech

14.12.2015
Kód: 130080-15
 

Počet obyvatel České republiky se během prvních tří čtvrtletí roku 2015 zvýšil o 7,8 tisíce na 10 546,1 tisíce. Obyvatel přibylo pouze díky zahraniční migraci (8,5 tisíce), bilance přirozené měny byla záporná (-0,6 tisíce). Počet živě narozených dětí (83,6 tisíce) zůstal stejný jako v roce 2014, zemřelých (84,3 tisíce) bylo letos výrazně více. Počet sňatků (40,9 tisíce) se mírně zvýšil, rozvodů (19,2 tisíce) a potratů (26,8 tisíce) naopak ubylo.

Podle předběžné statistické bilance se počet obyvatel České republiky mezi 1. lednem a 30. září letošního roku zvýšil o 7,8 tisíce na 10 546,1 tisíce. Přírůstek byl veden kladnou bilancí zahraničního stěhování ve výši 8,5 tisíce. Přirozená měna jej snížila, když počet zemřelých převýšil počet živě narozených o 628.

Během měsíců leden až září 2015 se podle předběžných údajů živě narodilo 83,6 tisíce dětí, stejně jako v roce 2014. Nadále přitom pokračoval růst počtu a podílu dětí narozených mimo manželství. Meziročně jich přibylo 1,1 tisíce na 39,9 tisíce. Tvořily tak 47,7 % živě narozených, zatímco o rok dříve v témže období jen 46,4 %. Nejvyšší bylo zastoupení nevdaných žen mezi prvorodičkami (58,2 %), nejnižší u druhorodiček (37,1 %). Průměrný věk žen při narození dítěte (bez ohledu na jeho pořadí) činil 30,7 let. Nejvíce dětí se narodilo ženám ve věku 30 let, resp. ve věku 28 let u prvorozených. Podle předběžných výsledků by měla být úhrnná plodnost pro rok 2015 mírně vyšší než v roce 2014. Loni přitom poprvé po 20 letech opustila oblast tzv. nízké plodnosti pod úrovní 1,5 dítěte na jednu ženu.

Počet zemřelých je letos výrazně vyšší než v roce 2014 a to především důsledkem vysokého meziročního nárůstu zemřelých v prvním čtvrtletí. Celkem podle předběžných výsledků během prvních tří čtvrtletí 2015 zemřelo 84,3 tisíce osob, meziročně o 6,2 tisíce (o 8 %) více. Vyšší počet zemřelých tak stojí za úbytkem obyvatel přirozenou měnou. Nejvíce přibylo zemřelých ve věku 80 a více let, a to o 12 % na 38,9 tisíce. Zemřelým mužům bylo v průměru 72,2 let a zemřelým ženám 79,5 let. Před dosažením jednoho roku věku zemřelo 206 dětí, o 2 více než ve stejném období roku 2014. Kojenecká úmrtnost činila 25 kojenců na 10 tisíc živě narozených.

Podle předběžných výsledků uzavřeli obyvatelé ČR v průběhu 1. až 3. čtvrtletí roku 2015 celkem 40,9 tisíce manželství, o 0,7 tisíce více než ve stejném období roku 2014. Výrazně přibylo sňatků v květnu a v červenci, mírně v září. Nejvíce svateb se stejně jako v předcházejícím roce konalo v srpnu (8,6 tisíce) a červnu (8,3 tisíce). Ze tří čtvrtin ženiši a nevěsty vstupovali do manželství poprvé. Svobodní muži v průměru ve věku 31,9 roku, svobodné ženy ve věku 29,2 roku.

Soudy ČR vydaly letos do konce září rozhodnutí o 19,2 tisících rozvodech. Bylo to o 0,6 tisíce méně než o rok dříve. Návrh na rozvod podává nejčastěji (téměř v polovině případů) žena, 30 % bylo společných návrhů na rozvod. Pětina mužů i žen se rozvedla nejméně podruhé. Průměrný věk rozvedeného muže byl 43,9 roku, ženy 41,0 roku. Celkem 8,1 tisíce rozvodů (42,2 %) ukončilo manželství bez nezletilých dětí. Ostatních 11,1 tisíce rozvodů se týkalo i 17,2 tisíce nezletilých dětí. Nejčastěji se rozvod konal v 7. roce trvání manželství.

Počet potratů činil podle předběžných výsledků za 1. až 3. čtvrtletí roku 2015 celkem 26,8 tisíce, o 1,3 tisíce méně než v roce 2014. Snížil se počet indukovaných potratů (o 1,5 tisíce) na 15,3 tisíce, samovolných potratů bylo 10,5 tisíce, meziročně o 0,1 tisíce více. Dále bylo evidováno 1,0 tisíc ukončení mimoděložního těhotenství. Indukované potraty tak tvořily 57,1 % celkového počtu potratů. Čtvrtina indukovaných potratů byla provedena svobodné bezdětné ženě. Ženy svobodné nově početně převládaly i v rámci skupiny samovolných potratů.

Do konce září se v roce 2015 přistěhovalo ze zahraničí do ČR (podle předběžných výsledků) 25,6 tisíce osob, o 5,1 tisíce méně než ve stejném období roku 2014. Meziročně vyšší (o 1,3 tisíce) byl naopak počet vystěhovalých z ČR, který činil 17,1 tisíce. Bilance zahraničního stěhování tak byla kladná ve výši 8,5 tisíce, nicméně o 6,4 tisíce nižší než v témže období roku 2014. Mezi přistěhovalými bylo nejvíce státních občanů Slovenska, Ukrajiny a ČR. Mezi vystěhovalými převládali občané Ukrajiny, ČR a Ruska. Nejvyšší saldo stěhování bylo (stejně jako v roce 2014) zaznamenáno s občany Slovenska (3,9 tisíce). Druhé nejvyšší saldo patří letos prozatím občanům Rumunska (0,8 tisíce) a třetí občanům Německa (0,7 tisíce).

________________________
Poznámky:
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají též občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s povolením k dlouhodobému pobytu. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.

Veškeré údaje za rok 2015 jsou předběžné.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Josef Škrabal, ředitel odboru statistiky obyvatelstva,
tel. 274 052 189, e-mail: josef.skrabal@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, oddělení demografické statistiky,
tel. 274 052 184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (MV ČR) a Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Termín ukončení sběru dat: 19. listopad 2015

Navazující datová sada: 130062-15 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. - 3. čtvrtletí 2015
https://www.czso.cz/csu/czso/stav-a-pohyb-obyvatelstva-v-cr-3-ctvrtleti-2015

Termín zveřejnění další RI: 21. březen 2016

  • coby121415.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.12.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz