Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2020

Nouzový stav ovlivnil i demografická data

12.06.2020
Kód: 130080-20
 

Počet obyvatel České republiky v průběhu prvního čtvrtletí roku 2020 nadále rostl, ale výrazně méně než v předcházejících čtvrtletích. Přírůstek zahraniční migrací se meziročně snížil o více než polovinu, větší byl i úbytek populace přirozenou měnou. Nouzový stav a s ním spojená omezení se odrazil v rekordně nízkém počtu manželství uzavřených v březnu.

Populace České republiky v průběhu letošního prvního čtvrtletí nadále rostla. Přírůstek obyvatel byl však pouze 425 osob, a počet obyvatel zůstal na úrovni 10,694 milionu. Saldo zahraniční migrace bylo kladné, dosáhlo 4,2 tisíce. Bilance přirozené měny byla oproti tomu záporná, když počet zemřelých převýšil počet živě narozených dětí o 3,8 tisíce.

Obyvatelům ČR se během měsíců ledna až března živě narodilo 26,2 tisíce dětí, o 0,7 tisíce méně než v prvním čtvrtletí roku 2019. Meziročně výrazněji se snížil počet narozených u vdaných žen (o 536) než u žen nevdaných (o 149). Z pohledu pořadí narozených dětí byl největší meziroční pokles zaznamenán u dětí narozených ve třetím či vyšším pořadí (o 327).  Děti narozené mimo manželství představovaly 48,9 % všech narozených, jejich podíl byl letos ve srovnání s prvním čtvrtletím loňského roku o 0,7 p. b. vyšší. Nejvíce dětí (30 % z úhrnu) porodily ženy ve věku 29 až 32 let.

Počet zemřelých dosáhl v prvním čtvrtletí 30,0 tisíce a byl tak o necelých 200 nižší než v témže období roku 2019. Z měsíčních počtů se meziročně mírně zvýšil jen ten březnový (o 2 % na 10,1 tisíce). Nejvíce úmrtí však bylo, stejně jako v roce 2019, zaznamenáno v lednu (10,2 tisíce). Z pohledu pětiletých věkových skupin meziročně v prvním čtvrtletí vzrostl pouze počet zemřelých ve věku 75–79, 90–94 a 95–99 let, ve všech ostatních věkových skupinách meziročně poklesl. Více než třetina zemřelých žen (37 %) byla v době úmrtí ve věku 80–89 let, zatímco u mužů jednu třetinu zemřelých představovaly osoby ve věku 70–79 let. Před dosažením jednoho roku věku zemřelo v prvním čtvrtletí roku 2020 celkem 66 dětí, kojenecká úmrtnost tak činila 2,5 ‰.

Obyvatelé Česka uzavřeli v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku 3,5 tisíce sňatků, což bylo o téměř 600 méně než o rok dříve. K nižšímu počtu sňatků přispěl zejména měsíc březen, v jehož průběhu byla možnost uzavření manželství omezena epidemiologickými opatřeními. Březnových sňatků bylo podle dosud dostupných údajů méně než 600, což představuje nejnižší měsíční počet sňatků za více než stoletou historii České republiky. Naopak nezvykle vysoký byl letos počet manželství uzavřených v únoru (2,2 tisíce, nejvyšší únorový počet od roku 2003), k němuž zřejmě přispěla zajímavá data v kalendáři. Až třetina únorových novomanželů si pro svůj svatební den zvolila sobotu 22. 2. 2020 a na svatební obřady byla bohatá i sobota 29. 2. a čtvrtek 20. 2.

Počet rozvodů, které nabyly právní moci do konce března letošního roku, byl 5,2 tisíce, meziročně o téměř 0,9 tisíce nižší. V pozadí nižšího počtu rozvodů však pravděpodobně stálo i omezení činnosti soudů v době nouzového stavu. Větší část rozvodů, 58 %, ukončila manželství, kde žily nezletilé děti. Celkem bylo zasaženo rozvodem 4,8 tisíce nezletilých dětí. Naopak ve 42 % rozvedených manželství žádné nezletilé děti nežily. Z pohledu délky trvání manželství bylo rozvodů nejvíce po 2 až 7 letech od uzavření manželství. Tato skupina představovala celou jednu čtvrtinu všech rozvodů.

Podle údajů přebíraných z administrativních zdrojů se v průběhu prvních tří měsíců letošního roku do České republiky ze zahraničí přistěhovalo 16,1 tisíce osob, o 0,8 tisíce více než v prvním čtvrtletí roku 2019. Meziročně vyšší byly počty přistěhovalých v lednu a únoru, zatímco v měsíci březnu byl zaznamenán meziroční pokles. Počet vystěhovalých v prvním čtvrtletí meziročně vzrostl o 6,0 tisíce na 11,9 tisíce. Na nárůstu počtu vystěhovalých se částečně podílely administrativní úkony související s omezením platnosti potvrzení o přechodném pobytu pro občany EU na dobu 10 let. Jejich rozsah však nelze z dostupných zdrojů přesně stanovit. Saldo zahraničního stěhování dosáhlo v prvním čtvrtletí 4,2 tisíce, což představovalo meziroční pokles o více než polovinu. Nejvyšší saldo, stejně jako v předcházejících letech, měli občané Ukrajiny (4,7 tisíce), druhé nejvyšší bylo saldo občanů Ruska (0,8 tisíce) a třetí občanů Rumunska (0,3 tisíce). Statistika zahraničního stěhování vykázala v dílčích skupinách podle občanství také nemalá záporná salda stěhování, nejvýraznější u občanů Velké Británie
(–1,5 tisíce) a dále u našich sousedů: občanů Německa (–0,7 tisíce), Polska (–0,6 tisíce) a Slovenska (–0,5 tisíce).

____________________
Poznámky:
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají občanů ČR, cizinců, kteří mají v České republice trvalé bydliště, cizinců třetích zemí s vízy k pobytu nad 90 dnů nebo s povolením k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU s přechodným pobytem a cizinců s přiznaným azylem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za rok 2020 jsou předběžné.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva, tel. 274 052 160, e-mail: robert.sanda@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, oddělení demografické statistiky, tel. 274 052 184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (MV ČR) a Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Termín ukončení sběru dat: 31. květen 2020
Navazující datová sada: 130062-20 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. čtvrtletí 2020
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41180
Termín zveřejnění další RI: 11. září 2020

 • coby061220.docx
 • Příloha:
 • Tab. 1 Počet a pohyb obyvatel (absolutně, relativně, meziroční změny)
 • Graf 1 Obyvatelstvo, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Graf 2 Pohyb obyvatelstva, 1. čtvrtletí (absolutní počty)
 • Graf 3 Živě narození, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Graf 4 Zemřelí, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Graf 5 Sňatky, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Graf 6 Rozvody, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Tiskové sdělení: Nouzový stav ovlivnil i demografická data
 • Vyjádření Michaely Němečkové z oddělení demografické statistiky ČSÚ
  (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.06.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz