Pohyb obyvatelstva - 1. čtvrtletí 2014

Méně zemřelých

12.06.2014
Kód: 130080-14
 
V prvním čtvrtletí letošního roku počet obyvatel České republiky vzrostl o 5,0 tisíce na 10 517,4 tisíce osob. Obyvatel přibylo zejména zahraničním stěhováním (4,8 tisíce). Počet živě narozených převýšil počet zemřelých jen mírně (o 0,2 tisíce), přestože zemřelých meziročně výrazně ubylo (4,7 tisíce). Počet sňatků, rozvodů, potratů a živě narozených se ve srovnání s obdobím leden-březen 2013 významněji nezměnil.

Podle předběžné statistické bilance se počet obyvatel České republiky v průběhu prvních tří měsíců roku 2014 zvýšil o 5,0 tisíce na 10 517,4 tisíce k 31. 3. 2014. Přirozenou měnou přibylo 230 osob, zahraničním stěhováním 4,8 tisíce.

Během ledna až března 2014 se podle předběžných údajů živě narodilo 25,7 tisíce dětí, stejně jako ve stejném období předchozího roku. Zatímco počet dětí narozených vdaným ženám byl meziročně o 526 nižší, počet dětí narozených mimo manželství byl o 586 vyšší. Podíl dětí narozených nevdaným ženám tak dále vzrostl na 46,8 %, když v úhrnu za rok 2013 byl 45,0 %. Mezi prvorozenými se mimo manželství narodilo 57,7 % živě narozených (55,7 % v úhrnu za rok 2013). Nejvíce dětí porodily ženy ve věku 29-31 let, prvorodičky byly nejčastěji 28-30leté.

Počet zemřelých za 1. čtvrtletí 2014 byl ve srovnání s definitivními výsledky za stejné období roku 2013 o 4,7 tisíce nižší, zaznamenáno bylo 25,5 tisíce zemřelých. Méně zemřelých bylo v mladším i starším věku, v absolutním počtu nejvíce ubylo zemřelých ve věku 80-89 let. Před dosažením jednoho roku věku zemřelo v prvním čtvrtletí 55 dětí (2,1 z tisíce živě narozených), o 13 méně než ve stejném období předcházejícího roku.

V průběhu prvních tří měsíců roku 2014 bylo uzavřeno 3,4 tisíce manželství, obdobně jako ve stejném období roku 2013. V téměř dvou třetinách případů uzavírali snoubenci první manželství, třetina snoubenců byla rodinného stavu rozvedený/á. Více než polovinu novomanželských párů (52,7 %) tvořily dvě dosud svobodné osoby.

Počet rozvodů za první čtvrtletí roku 2014 byl meziročně o 154 nižší, a to celkem 6,5 tisíce. Nejvíce rozvodů nastalo po 5 či 6 letech trvání manželství, v průměru trvalo rozvedené manželství 14,9 roku. Celkem 2,9 tisíce rozvodů (44,4 %) ukončilo manželství, ve kterém nežily nezletilé děti. Ostatních 3,6 tisíce rozvodů (55,6 %) se dotklo 5,6 tisíce nezletilých.

Potratů bylo v prvním čtvrtletí roku 2014 registrováno 9,6 tisíce, meziročně o 135 méně. V 3,5 tisíce případů šlo o samovolný potrat, indukovaných potratů bylo 5,8 tisíce. Zastoupení samovolných potratů bylo stejně jako v úhrnu za rok 2013 historicky (od vstoupení v platnost zákona č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství) nejvyšší (36,4 %). Nejvíce potratů bylo zaznamenáno u žen ve věku 30-34 let.

Ve srovnání s obdobím leden až březen 2013 byl v letošním roce výrazně vyšší (více jak dvojnásobný) objem zahraničního stěhování. Do ČR se ze zahraniční přistěhovalo 15,1 tisíce osob, o 7,2 tisíce více než v předcházejícím roce. Vzrostl i počet vystěhovalých, a to o 2,5 tisíce na 10,4 tisíce. Bilance zahraničního stěhování za první čtvrtletí 2014 tak byla podle předběžných výsledků kladná se saldem 4,8 tisíce osob. Jde o počet srovnatelný se stejným obdobím roku 2012, v roce 2013 však byla bilance zahraničního stěhování záporná. V prvním čtvrtletí 2014 bylo mezi přistěhovalými do ČR i mezi vystěhovalými z ČR nejvíce státních občanů Ukrajiny a Ruska, třetí nejpočetnější skupinou byli ve směru stěhování do ČR občané Slovenska a mezi vystěhovalými státní občané ČR. Nejvyšší saldo stěhování bylo zaznamenáno s občany Slovenska (1,4 tisíce), Ruska (0,7 tisíce) a Ukrajiny (0,6 tisíce).


Poznámky
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají i občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za rok 2014 jsou předběžné.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Josef Škrabal, ředitel odboru statistiky obyvatelstva, tel. 27 4 052 189, e-mail: josef.skrabal@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, oddělení demografické statistiky, tel. 274 052 184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (MV ČR) a Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Termín ukončení sběru dat: 15. dubna 2014
Navazující datová sada: 130062-14 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR (1. čtvrtletí 2014)
/csu/czso/stav-a-pohyb-obyvatelstva-v-cr-2-ctvrtleti-2014-k3lq5psddi
Termín zveřejnění další RI: 11. září 2014  • coby061214.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.06.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz