Pohyb obyvatelstva - 1. pololetí 2023

Úbytek narozených pokračoval

11.09.2023
Kód: 130080-23
 

Počet obyvatel České republiky během ledna až června letošního roku dále rostl. Celkem se zvýšil o 46,0 tisíce na 10,87 milionu k 30. červnu. Veškerý přírůstek zajistilo kladné saldo zahraniční migrace, které dosáhlo 57,5 tisíce, zatímco přirozenou měnou obyvatel Česka o 11,5 tisíce ubylo. Meziročně nižší byl jak počet živě narozených dětí, tak počet zemřelých obyvatel, sňatků a rozvodů.

Podle bilance ČSÚ patřilo k 30. červnu 2023 do populace České republiky 10,87 milionu osob, včetně těch s platnou udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s válkou na Ukrajině. Ze zahraničí do ČR se během ledna až června přistěhovalo 79,8 tisíce osob, naopak z Česka se odstěhovalo 22,3 tisíce osob. Saldo zahraničního stěhování bylo meziročně výrazně nižší díky vysokým ziskům v loňském roce (příchod uprchlíků z Ukrajiny), ve srovnání s předchozími lety ale zůstalo vyšší. V obou proudech zahraniční migrace nadále dominovali občané Ukrajiny. Přirozenou měnou obyvatel Česka o 11,5 tisíce ubylo, což byla ztráta o 2,3 tisíce osob větší než v 1. pololetí roku 2022.

Graf - Pohyb a počet obyvatel v 1. pololetí

 „Meziroční pokles narozených, který započal v lednu 2022, nadále trvá. Letos se od ledna do června podle předběžných dat živě narodilo celkem 45,2 tisíce obyvatel Česka, což je počet meziročně nižší o 5 700, resp. o 11 %. Nejvíce přitom ubylo dětí narozených ženám ve věku 28 až 31 let, říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Mimo manželství se živě narodilo 47,7 % dětí, mírně méně než o rok dříve. Jedna desetina narozených měla matku s cizím státním občanstvím, z toho ze dvou pětin šlo o občanku Ukrajiny a z jedné čtvrtiny o Slovenku.

Během prvního pololetí letošního roku zemřelo 56,7 tisíce obyvatel Česka, o 3,4 tisíce méně než ve stejném období o rok dříve. Do manželství vstoupilo 19,1 tisíce párů snoubenců, meziročně o 3,0 tisíce méně. Počet rozvodů se meziročně snížil o 0,5 tisíce na 9,9 tisíce.  

____________________

Poznámky:
Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Od roku 2022 jsou do obyvatelstva zahrnovány osoby s udělenou dočasnou ochranou v České republice s obvyklým pobytem v ČR. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně.

Veškeré údaje za rok 2023 jsou předběžné. 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva, tel. 274 052 160, e-mail: robert.sanda@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, oddělení demografické statistiky, tel. 274 052 184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz

Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (MV ČR) a Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Termín ukončení sběru dat: 29. srpen 2023 (u zemřelých 6. září 2023)
Navazující datová sada: 130062-23 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. pololetí 2023
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41180
Související časové řady: https://www.czso.cz/csu/czso/oby_cr_m
Termín zveřejnění další RI: 12. prosinec 2023

 • coby091123.docx
 • Příloha:
 • Tab. 1 Počet a pohyb obyvatel (absolutně, relativně, meziroční změny)
 • Graf 1 Obyvatelstvo, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Graf 2 Pohyb obyvatel, 1. pololetí (absolutní počty)
 • Graf 3 Živě narození, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Graf 4 Zemřelí, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Graf 5 Sňatky, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Graf 6 Rozvody, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Vyjádření Michaely Němečkové z oddělení demografické statistiky ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.09.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz