Obyvatelstvo - časové řady

 

 • Roční časové řady
  Ukazatele populačního vývoje České republiky od roku 1785 shrnuté v xlsx tabulkách a grafech.
 • Měsíční časové řady
  Počty demografických událostí podle jednotlivých měsíců a čtvrtletí od roku 1992 s předběžnými výsledky za aktuální rok.
 • Týdenní časové řady
  Týdenní počty zemřelých obyvatel České republiky v časové řadě od roku 2011. Data jsou tříděna do širších věkových skupin. K aktualizaci předběžných dat dochází 1x měsíčně.
 • Naděje dožití podle pohlaví
  Ukazatel naděje dožití (střední délky života) mužů a žen ve vybraných věcích pro ČR, regiony soudržnosti, kraje, okresy a správní obvody obcí s rozšířenou působností. S ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů, od úrovně krajů naděje dožití vychází z víceletých úmrtnostních tabulek – za dvouletá kalendářní období pro kraje, za pětiletá kalendářní období pro okresy a SO ORP.