Pohyb obyvatelstva - 1. pololetí 2022

Narozených dětí bylo méně

12.09.2022
Kód: 130080-22
 

Počet obyvatel České republiky se během prvního pololetí roku zvýšil o 9 tis. na 10,526 mil. Oproti 1. pololetí roku 2021 zemřelo letos méně obyvatel, nižší byl i počet narozených dětí. Naopak sňatků meziročně výrazně přibylo.

O růst počtu obyvatel se zasloužilo výhradně kladné saldo zahraniční migrace (18,7 tisíce). Do České republiky se ze zahraničí přistěhovalo 33,8 tisíce osob, naopak 15,2 tisíce osob bylo evidováno jako vystěhovalí. Tyto údaje nezahrnují osoby, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. (Podle údajů Cizineckého informačního systému šlo na konci prvního pololetí o 373 tisíc osob). Převaha počtu zemřelých nad živě narozenými vedla k přirozenému úbytku obyvatel (o 9,7 tisíce). Ten byl sice oproti 1. pololetí 2021 poloviční, ale ve srovnání s lety 2017–2020 výrazně hlubší (viz graf 2).

„Během prvního pololetí se živě narodilo 50 tisíc dětí, meziročně o 10 % méně. Nárůst počtu narozených v roce 2021 tak byl, zdá se, dočasný. Stejně jako v předchozích letech se téměř jedna polovina dětí narodila nevdaným ženám,“ říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Ve srovnání s prvním pololetím roku 2021 bylo letos výrazně méně zemřelých (o 17,0 tisíce, resp. o 22 %), oproti průměru z let 2015–2019 však jejich počet zůstal mírně (o 4 %) nadprůměrný, k čemuž přispívá stárnutí populace. Do manželství vstoupilo 21,3 tisíce párů snoubenců, téměř o dvě pětiny více než v 1. pololetí o rok dříve, nicméně méně než tomu bylo v letech 2018 a 2019. Výrazně nadprůměrný byl počet sňatků pouze v únoru (2,3 tisíce), nejvíce v rámci první poloviny roku se jich konalo v červnu (9,4 tisíce). Rozvedeno bylo 10,4 tisíce manželství, meziročně o 0,5 tisíce méně.

Pohyb a počet obyvatel, 1. pololetí

_________________________
Poznámky:
Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně.

Veškeré údaje za rok 2022 jsou předběžné.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva, tel. 274 052 160, e-mail: robert.sanda@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, oddělení demografické statistiky, tel. 274 052 184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (MV ČR) a Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Termín ukončení sběru dat: 2. září 2022
Navazující datová sada: 130062-22 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. pololetí 2022

https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41180

Související časové řady:
https://www.czso.cz/csu/czso/oby_cr_m

Termín zveřejnění další RI: 12. prosinec 2022

 • coby091222.docx
 • Příloha:
 • Tab. 1 Počet a pohyb obyvatel (absolutně, relativně, meziroční změny)
 • Graf 1 Obyvatelstvo, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Graf 2 Pohyb obyvatel, 1. pololetí (absolutní počty)
 • Graf 3 Živě narození, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Graf 4 Zemřelí, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Graf 5 Sňatky, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Graf 6 Rozvody, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Tab. 2 Počet osob s pobytovým oprávněním v ČR v souvislosti s válkou na Ukrajině (k 1. 7. 2022)
 • Vyjádření Michaely Němečkové z oddělení demografické statistiky ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.09.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz