Pohyb obyvatelstva - 1. - 3. čtvrtletí 2016

Sňatků i narozených třetím rokem přibývá

12.12.2016
Kód: 130080-16
 

Počet obyvatel České republiky se v průběhu prvních tří čtvrtletí roku 2016 zvýšil o 18,6 tisíce osob na 10 572,4 tisíce. Na růstu populace se téměř z jedné třetiny podílela přirozená měna. Meziročně více bylo živě narozených (85,4 tisíce) a zároveň výrazně méně bylo zemřelých (79,4 tisíce). Zahraničním stěhováním přibylo 12,6 tisíce obyvatel Česka. Ve srovnání s loňským rokem bylo evidováno rovněž více sňatků (43,4 tisíce) a přistěhovalých (27,6 tisíce), nepatrně vyšší byly i počty rozvodů a vystěhovalých.

Podle předběžné statistické bilance se populace Česka mezi 1. lednem a 30. září roku 2016 rozrostla o 18,6 tisíce osob na 10 572,4 tisíce. Většinu přírůstku zajistilo kladné saldo zahraničního stěhování (12,6 tisíce osob), z jedné třetiny přispěla k vyššímu počtu obyvatel přirozená měna. Počet zemřelých byl o 6,0 tisíce nižší než počet živě narozených dětí.

Během prvních devíti měsíců roku 2016 se živě narodilo 85,4 tisíce dětí, o 1,2 tisíce více než ve stejném období roku 2015. Meziročně vyšší byl počet prvorozených dětí (41,8 tisíce), v dalších pořadích naopak dětí mírně ubylo. Přírůstek se týkal pouze dětí narozených mimo manželství (41,5 tisíce), počet dětí narozených vdaným ženám (44,0 tisíce) se meziročně nepatrně snížil. Celkem se mimo manželství narodilo 48,6 % dětí (o 1 p. b. více než ve stejném období loňského roku). Mezi rodičkami převažovaly ženy ve věku 31 a 30 let, prvorodičky byly nejčastěji 29leté.

Od počátku ledna do konce září roku 2016 zemřelo podle předběžných údajů 79,4 tisíce obyvatel Česka. Jde o počet mírně vyšší než v témže období roku 2014, ve srovnání s rokem 2015, kdy byl počet zemřelých v lednu až září nejvyšší za posledních osmnáct let, jde naopak o počet o 5,0 tisíce nižší. Celkem zemřelo 40,5 tisíce mužů, v průměru ve věku 72,2 let, a 39,0 tisíce žen, v průměru ve věku 79,1 let. Před dosažením prvního roku života zemřelo 239 dětí, o 33 více než v období leden až září 2015. Také kojenecká úmrtnost byla letos vyšší, a to 2,8 ‰ (proti 2,4 ‰ ve stejném období o rok dříve).

V průběhu prvních tří čtvrtletí roku 2016 obyvatelé Česka uzavřeli 43,4 tisíce manželství, o 1,7 tisíce více než ve stejném období roku 2015. Nejvíce sňatků se letos konalo v červnu (9,1 tisíce). Meziročně přibylo jak prvních sňatků, tak sňatků vyšších pořadí. Ve více než dvou třetinách sňatků (68,9 % a 29,9 tisíce) uzavřeli manželství dva dosud svobodní snoubenci. Druhý či další sňatek uzavřelo 10,0 tisíce mužů a 9,5 tisíce žen.

Soudy České republiky vydaly během prvních devíti měsíců roku 2016 rozhodnutí o rozvodu 19,2 tisíce manželství. Šlo o obdobný počet jako o rok dříve. Rozvodem bylo dotčeno 17,6 tisíce nezletilých dětí, rozvodů manželství s nezletilými dětmi bylo celkem 11,3 tisíce (59,2 %). Nejčetnější byly rozvody v devátém roce trvání manželství, odrážejíce vysoký počet sňatků v roce 2007. Intenzita rozvodovosti byla však nejvyšší ve čtvrtém až šestém roce manželství. V úhrnu rozvedené manželství trvalo průměrně 14,8 let.

Podle předběžných výsledků se od počátku ledna do konce září 2016 do ČR ze zahraničí přistěhovalo 27,6 tisíce osob, z toho 15,3 tisíce mužů a 12,4 tisíce žen. Mezi přistěhovalými převládali občané Slovenska a Ukrajiny. Ve stejném období se směrem do zahraničí z Česka vystěhovalo 15,1 tisíce osob (8,0 tisíce mužů a 7,1 tisíce žen). V evidenci vystěhovalých bylo nejvíce občanů Česka, Ukrajiny a Ruska. Bilance zahraničního stěhování za 1. až 3. čtvrtletí roku 2016 byla kladná ve výši 12,6 tisíce, o 2,4 tisíce vyšší než v prvních třech čtvrtletích roku 2015. Nejvyšší kladné saldo stěhování měla ČR s občany Slovenska (4,0 tisíce), Ukrajiny (1,7 tisíce) a Rumunska (1,1 tisíce).

__________________

Poznámky:

Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají i občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za rok 2016 jsou předběžné.

Informace o potratech za 1. až 3. čtvrtletí 2016 nejsou obsaženy z důvodu neúplnosti dat poskytnutých Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Josef Škrabal, ředitel odboru statistiky obyvatelstva,
tel. 274 052 189, e-mail: josef.skrabal@czso.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, oddělení demografické statistiky,
tel. 274 052 184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (MV ČR) a Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Termín ukončení sběru dat: 21. listopadu 2016
Navazující datová sada: 130062
-16 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. až 3. čtvrtletí 2016
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41180

Termín zveřejnění další RI: 21. března 2017

 

  • coby121216.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz