Pohyb obyvatelstva - 1. až 3. čtvrtletí 2010

Skončilo období vyšší porodnosti

13.12.2010
Kód: r-4001-10
 
Počet obyvatel České republiky se v 1. až 3. čtvrtletí 2010 zvýšil o 19,9 tisíce na 10 526,7 tisíce. Přirozenou měnou přibylo 10,3 tisíce osob, počet přistěhovalých byl vyšší než počet vystěhovalých o 9,6 tisíce. Narozených dětí bylo proti stejnému období 2009 o 1,5 tisíce méně. Na nové minimum klesl počet uzavřených manželství.


* * *

Celkový počet obyvatel České republiky k 30. září letošního roku byl podle předběžné statistické bilance 10 526 685 osob. Za první tři čtvrtletí vzrostl o 19,9 tisíce osob proti přírůstku 36,2 tisíce za stejné období roku 2009. Pokračovalo snižování aktivního salda zahraničního stěhování, které meziročně kleslo z 25,9 tisíce na 9,6 tisíce osob. Více než polovinu přírůstku tvořil přirozený přírůstek, počet narozených byl o 10,3 tisíce osob vyšší než počet zemřelých.

Živě se v lednu až září narodilo 88,7 tisíce dětí, tedy o 1,5 tisíce méně než ve stejném období předchozího roku. Přitom celý pokles se týkal dětí narozených v prvním pořadí (o 1,7 tisíce), zatímco dětí narozených jako druhé a třetí mírně přibylo. Růst porodnosti se zastavil již v loňském roce a v nejbližší době nelze očekávat jeho obnovení. Ženám z početně silných generací sedmdesátých let se již narodily druhé, popř. třetí děti a do věku vysoké plodnosti vstupují ženy narozené v období klesající porodnosti po roce 1980. Průměrný počet dětí narozených jedné ženě (úhrnná plodnost) se snížil jen nepatrně, z 1,49 v 1. až 3. čtvrtletí 2009 na 1,48 dítěte. Nejčastěji rodily ženy ve věku 29-32 let, kterým se narodila třetina všech dětí. Průměrný věk matek se opět mírně zvýšil. V letošním roce dále roste podíl dětí narozených mimo manželství. Neprovdaným ženám se narodilo 40,1 % (35,6 tisíce) všech živě narozených dětí, zatímco v 1. až 3. čtvrtletí 2009 to bylo 38,6 %.

Za devět měsíců roku 2010 zemřelo 78,4 tisíce osob, což bylo o 1,6 tisíce méně než během stejného období minulého roku. Lze očekávat, že po započtení dodatků do definitivních výsledků bude pokles počtu zemřelých nižší a úroveň úmrtnosti zůstane zhruba na úrovni roku 2009. Struktura zemřelých podle příčin smrti zůstává rovněž neměnná. Nejvíce úmrtí, více než polovina, připadlo na onemocnění oběhového systému (39,3 tisíce zemřelých), 20,8 tisíce osob zemřelo na zhoubné novotvary, 4,5 tisíce na nemoci dýchacího ústrojí a 4,4 tisíce úmrtí bylo důsledkem tzv. vnějších příčin (dopravní nehody, pády, sebevraždy, násilná úmrtí, otravy aj.). Podíl těchto čtyř skupin příčin smrti představuje plných 88 % všech úmrtí za tři čtvrtletí 2010. Počet zemřelých kojenců i kojenecká úmrtnost byly letos opět nižší. Z deseti tisíc narozených dětí zemřelo před prvními narozeninami 25 kojenců. Úroveň kojenecké úmrtnosti pod 3 promile řadí Českou republiku mezi nejvyspělejší země.

V 1. až 3. čtvrtletí letošního roku bylo uzavřeno pouhých 39,0 tisíce manželství, což bylo o 2,6 tisíce méně než v prvních třech čtvrtletích roku 2009. Jde o historicky nejnižší počet za celou dobu sledování a ani „atraktivní“ datum 10.10.2010 zřejmě úbytek nenahradí. Intenzita sňatečnosti dlouhodobě klesá a navíc početně silné generace narozených ze sedmdesátých let již věk vyšší sňatečnosti překročily. Nejvíce manželství bylo tradičně uzavřeno v červnu, červenci a srpnu (7,2 – 7,8 tisíce), nejméně v lednu (0,9 tisíce).

Ve sledovaném období bylo rozvedeno 22,3 tisíce manželství, téměř stejně jako v lednu až září 2009. Dvě třetiny rozvodů navrhly ženy, 57,6 % rozvedených manželství bylo s nezletilými dětmi. Za letošních devět měsíců ztratilo rozvodem jednoho z rodičů 19,3 tisíce dětí.

Registrovaných potratů bylo v 1. až 3. čtvrtletí letošního roku 29,4 tisíce. Na úbytku 1,4 tisíce potratů proti stejnému období předchozího roku se více než polovinou podílel pokles počtu umělých přerušení těhotenství (o 755), kterých bylo celkem provedeno 18,0 tisíce. Po dlouhodobějším růstu počtu samovolných potratů se jejich počet snížil z 11,0 tisíce za leden až září 2009 na 10,4 tisíce jako zřejmý důsledek klesajícího počtu těhotenství.

Zahraniční migrací přibylo podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel MV ČR za prvních devět měsíců 9,6 tisíce obyvatel, zatímco ve stejném období loňského roku to bylo 25,9 tisíce. Podstatně nižší saldo zahraničního stěhování bylo výsledkem o třetinu nižšího počtu přistěhovalých při současném zvýšení počtu vystěhovalých o 64 %. Podle údajů Ředitelství služby cizinecké policie žilo k 30.9.2010 na území ČR 425 568 cizinců a podíleli se tak 4,0 % na populaci ČR.
Poznámky:
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, tel. 27405 2184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz
Zdroje dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv (Hlášení o uzavření manželství, narození a úmrtí)
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (Ministerstvo vnitra ČR)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců), a také cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1.5.2004, v návaznosti na tzv. Euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za rok 2010 jsou předběžné.
Navazující publikace: w-4001-10 Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v 1.-3. čtvrtletí 2010
w-4001-09 Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v 1.-3. čtvrtletí 2009  • coby121310.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.12.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz