Pohyb obyvatelstva - 1. pololetí 2016

Minimální meziroční změny, pouze zemřelých je výrazně méně

12.09.2016
Kód: 130080-16
 

V prvním pololetí roku 2016 se obyvatelstvo České republiky rozrostlo o 11,0 tisíce osob na 10 564,9 tisíce. Kladnou bilanci měla jak zahraniční migrace (10,1 tisíce), tak přirozená měna (1,0 tisíce). Meziročně výrazně ubylo zemřelých (na 54,1 tisíce), naopak bylo evidováno více přistěhovalých (19,7 tisíce). Počty ostatních demografických událostí se ve srovnání s loňským rokem změnily pouze minimálně.

Podle předběžné statistické bilance se počet obyvatel České republiky mezi 1. lednem a 30. červnem roku 2016 zvýšil o 11,0 tisíce osob na 10 564,9 tisíce. Růst počtu obyvatel byl převážně veden zahraničním stěhováním, jehož saldo činilo 10,1 tisíce osob. Přirozenou měnou přibylo 954 obyvatel.

Počet živě narozených dětí byl v 1. pololetí roku 2016 o 0,1 tisíce vyšší než o rok dříve. Celkem se živě narodilo 55,1 tisíce dětí, z toho 26,9 tisíce (48,8 %) nevdaným ženám. Dětí narozených v manželství (28,2 tisíce) meziročně opět ubylo. Celkem 26,8 tisíce dětí bylo prvorozených, 20,3 tisíce druhorozených a 7,9 tisíce dětí se živě narodilo ve vyšším než druhém pořadí. Nejvíce dětí porodily ženy ve věku 31 a 30 let, u prvorozených dětí převládaly rodičky ve věku 30 a 29 let.

V průběhu 1. pololetí roku 2016 zemřelo podle předběžných údajů 54,1 tisíce obyvatel ČR, o 3,7 tisíce méně než ve stejném období roku 2015. V loňském roce však byl počet zemřelých v prvním pololetí nejvyšší od roku 1998. Téměř 45 % zemřelých (24,2 tisíce) v prvním pololetí roku 2016 bylo starších 80 let a necelých 12 % zemřelých skonalo před dosažením 60 let věku. Prvního roku života se nedožilo 157 dětí. Kojenecká úmrtnost byla ve srovnání s úhrnem roku 2015 letos zatím mírně vyšší, a to 2,9 ‰.

V průběhu prvních šesti měsíců roku 2016 vstoupilo podle dosud dostupných údajů do manželství 19,2 tisíce párů snoubenců, obdobně jako v předcházejícím roce. Ve dvou třetinách (12,6 tisíce) uzavřeli manželství dva svobodní snoubenci. Nejvíce ženichů bylo ve věku 30 let a nevěst ve věku 27 let, a to jak v úhrnu, tak v případě manželství prvního pořadí. Téměř třetina všech sňatků (6,2 tisíce) se konala v jedné ze čtyř červnových sobot.

Soudy České republiky vydaly v průběhu 1. pololetí roku 2016 rozhodnutí o rozvodu 13,5 tisíce manželství, o 0,1 tisíce více než ve stejném období roku 2015.průměru rozvedené manželství trvalo 14,7 let. Nejčetnější byly rozvody po 8 letech trvání a rozvody manželství, která byla uzavřena v roce 2007. Větší část rozvodů (8,0 tisíce a 59,1 %) se týkala manželství s nezletilými dětmi. Rozvod se dotkl téměř 12,4 tisíce dětí. Pětina rozvádějících se mužů a žen se rozváděla opakovaně.

Podle předběžných výsledků se od počátku roku do konce června 2016 do ČR ze zahraničí přistěhovalo 19,7 tisíce osob a naopak 9,7 tisíce se z ČR vystěhovalo. Bilance zahraničního stěhování tak činila 10,1 tisíce, o 2,6 tisíce více než v prvním pololetí 2015. V obou směrech stěhování mírně převládali muži (z 55 %). Nejvyšší kladné saldo stěhování měla ČR s občany Slovenska (2,9 tisíce), Ukrajiny (1,1 tisíce) a Rumunska (0,7 tisíce). Mezi přistěhovalými bylo nejvíce Slováků (3,6 tisíce), mezi vystěhovalými občanů ČR (1,9 tisíce) a Ukrajiny (1,6 tisíce).

__________________
Poznámky:
Veškeré zpracovávané a publikované údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Od r. 2001 (v návaznosti na sčítání lidu, domů a bytů 2001) údaje zahrnují cizince s vízy nad 90 dnů (podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců) a taktéž cizince s přiznaným azylem (podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu). Od 1. 5. 2004, v návaznosti na tzv. euronovelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, se údaje týkají i občanů zemí EU s přechodným pobytem na území ČR a občanů třetích zemí s dlouhodobým pobytem. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Veškeré údaje za rok 2016 jsou předběžné.
Informace o potratech za 1. pololetí 2016 nejsou obsaženy z důvodu neúplnosti dat poskytnutých Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Josef Škrabal, ředitel odboru statistiky obyvatelstva,
tel. 274 052 189, e-mail: josef.skrabal@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, oddělení demografické statistiky,
tel. 274 052 184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (MV ČR) a Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Potraty – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Termín ukončení sběru dat: 18. srpna 2016

Navazující datová sada: 130062-16 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2016
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41180

Termín zveřejnění další RI: 12. prosince 2016

  • coby091216.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Obyvatelstvo (absolutně, relativně, meziroční změny)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.09.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz