Pohyb obyvatelstva - měsíční časové řady

 

  • Tab. 1 Pohyb obyvatelstva v České republice v letech 1992 až 2020, absolutní měsíční údaje
    11.09.2020 (kód: 130071-20)
  • Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v České republice v letech 1992 až 2020, relativní měsíční údaje
    11.09.2020 (kód: 130071-20)