Pohyb obyvatelstva - měsíční časové řady

 

  • Tab. 1 Pohyb obyvatelstva v České republice v letech 1992 až 2018, absolutní měsíční údaje
    21.03.2019 (kód: 130071-18)
  • Tab. 2 Pohyb obyvatelstva v České republice v letech 1992 až 2018, relativní měsíční údaje
    21.03.2019 (kód: 130071-18)