Pohyb obyvatelstva - 1. – 3. čtvrtletí 2022

Obyvatel ubylo přirozenou měnou ve všech čtvrtletích

12.12.2022
Kód: 130080-22
 

Počet obyvatel České republiky během prvních tří čtvrtletí roku vzrostl o 10,2 tisíce na 10,527 mil. O veškerý přírůstek se postaralo kladné saldo zahraničního stěhování (21,4 tisíce). Přirozenou měnou obyvatel ubylo, když počet zemřelých byl o 11,2 tisíce vyšší než počet živě narozených dětí. Sňatků bylo letos ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 i 2020 výrazně více.

Do České republiky se během ledna až září ze zahraničí přistěhovalo 44,9 tisíce osob, naopak u 23,5 tisíce obyvatel bylo evidováno ukončení pobytu v Česku. Tyto údaje nezahrnují osoby, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině – podle údajů Cizineckého informačního systému šlo na konci třetího čtvrtletí o téměř 409 tisíc osob.

Bilance přirozené měny zůstala záporná (−11,2 tisíce), i když mírnější (o 6,7 tisíce) než v témže období loňského roku. „V letošním roce nerostla populace Česka přirozenou měnou  ani v jednom z prvních tří čtvrtletí. Oproti tomu v letech 2014–2020 byl vyšší počet narozených dětí než zemřelých obyvatel zaznamenáván vždy jak ve druhém, tak ve třetím čtvrtletí, a v roce 2021 alespoň ve třetím čtvrtletí,“ říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Zemřelo celkem 88,1 tisíce obyvatel Česka, meziročně o 15,1 tisíce méně, přičemž ubylo zejména zemřelých ve věkových skupinách 60–64 až 70–74 let. Živě narozených dětí bylo 76,9 tisíce, meziročně o 8,4 tisíce méně. Podíl dětí narozených mimo manželství se meziročně zvýšil o necelé 0,4 p. b. na 48,6 %. Do manželství vstoupilo 47,1 tisíce párů snoubenců, což bylo o 17 % více než ve stejném období roku 2021. Tento počet zároveň již překonal úhrn sňatků pro celý rok 2021. Rozvedeno bylo 14,7 tisíce manželství, meziročně o 1,3 tisíce méně.

Pohyb a počet obyvatel, 1. - 3. čtvrtletí 2022

___________________  

Poznámky:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně.

Veškeré údaje za rok 2022 jsou předběžné.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva, tel. 274 052 160, e-mail: robert.sanda@czso.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Němečková, oddělení demografické statistiky, tel. 274 052 184, e-mail: michaela.nemeckova@czso.cz
Metoda získání dat: Demografická statistika – výsledky zpracování statistických hlášení řady Obyv
Rozvody – Informační systém Ministerstva spravedlnosti ČR
Stěhování – Informační systém evidence obyvatel (MV ČR) a Cizinecký informační systém (Ředitelství služby cizinecké policie)
Termín ukončení sběru dat: 5. prosinec 2022
Navazující datová sada: 130062-22 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR – 1. – 3. čtvrtletí 2022
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41180
Související časové řady: https://www.czso.cz/csu/czso/oby_cr_m
Termín zveřejnění další RI: 21. březen 2023

 • coby121222.docx
 • Příloha:
 • Tab. 1 Počet a pohyb obyvatel (absolutně, relativně, meziroční změny)
 • Graf 1 Obyvatelstvo, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Graf 2 Pohyb obyvatel, 1. – 3. čtvrtletí (absolutní počty)
 • Graf 3 Živě narození, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Graf 4 Zemřelí, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Graf 5 Sňatky, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Graf 6 Rozvody, čtvrtletní data (absolutní počty)
 • Tab. 2 Počet osob s pobytovým oprávněním v ČR v souvislosti s válkou na Ukrajině (k 1. 10. 2022)
 • Vyjádření Michaely Němečkové z oddělení demografické statistiky ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.12.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz